Kommunstyrelse 1 juni


Kommunstyrelsen den 1 juni fattade beslut i ett flertal ärenden. Om du vill läsa hela protokollet, klicka här.

 

 

 

Här är ett antal beslut i urval:
§ 96  Nya bostäder i Finnerödja   – uppdrag till LaxåHem att ta fram underlag avseende nybyggnation av bostäder i Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva för en bred målgrupp men anpassade till äldre.
§ 97 Medlemskap i Västra Stambanegruppen   –   kommunen ansöker om medlemskap
§ 98 Erbjudande om förmånscykel  – godkändes
§ 100 Utbyggnad av förskolan i Hasselfors  – Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en nybyggnation som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
§ 103 Klubbstuga Byggemarken Laxå  –  Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att via kommunens bolag, Laxå Kommunfastigheter AB, begära in alternativa kostnadsförslag innan beslut fattas. 
§ 113 Försäljning av Tivedsgården  –  Kommunfullmäktige föreslås godkänna en försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB.
§ 114 Kultursatsning i Laxå – Ärendet återremitteras för veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.
§ 121  Ändring av investeringsbudget – 250 000 kronor i investeringsbudgeten omfördelas från asfaltsanslaget till framtagning och uppsättning av två belysta dubbelskyltar utmed E 20.