Debattartikel ”Parkering får besökare att stanna i Laxå”

Nerikes Allehanda 2017-06-10

Under de senaste veckorna har utvecklingsarbetet i Laxå kommun fortsatt genom att delar av Centrumtorget byggs om till parkering. Under denna tid har några insändare, Alice Sandström, Hans Vidlund och Pensionär skrivit om hur felaktigt detta är och att det inte behövs fler parkeringsplatser i centrala Laxå.

I Laxå tätort sker detta utvecklingsarbete av de centrala delarna utifrån det visionsdokument Centrala Laxå som kommunfullmäktige enhälligt beslutat om i december 2015 samt handlingsplanen. Det handlar bland annat om att göra centrum mer tillgängligt genom den nya infart som invigdes 2016 och i år handlar det om iordningsställande av parken vid Gubbängen och centrum med möjlighet till parkering vid torget och under 2018 planeras iordningsställande av hela Postgatan och påbörjan av arbetet med Bodarneparken med aktivitets/lekplats, planteringar, parkbänkar, etcetera.

Den utmaning som vi står inför är att många affärer i Laxå och de mindre orterna går ekonomiskt alldeles för dåligt. Om vi vill ha kvar den service som en matvaruaffär eller klädaffär, skoaffär, blomsteraffär, tobaksaffär, garnaffär, apotek, med mera ger, så måste vi skapa möjlighet för att fler förbiresande kan handla där och naturligtvis att vi själva som bor i kommunen handlar i dessa affärer. Om inte vi själva värnar om bygdens butiker, hur kan vi då tro att de ska överleva? Vi får då till slut skylla oss själva om vi måste åka till annan ort för att handla!

När det gäller parkeringen i Laxå centrum, så anförs det ofta att vi har en massa parkeringsplatser bredvid Laxå Gallerian, folk kan gott gå därifrån, eller på andra platser i centrum. Handen på hjärtat, hur många av oss som bor i Laxå parkerar längre bort än vi behöver för att sedan gå och handlar mat på ICA eller i Gallerian? Troligen inte många, vi är alla bekväma av oss, vi vill gärna parkera så nära som möjligt för att slippa att släpa kassarna några extra metrar.

Med fler och närmare parkeringar så räknar vi med fler kunder till affärerna i Laxå centrum, vilket ger större möjlighet till överlevnad och utveckling.

Vi vill inte att besökande bara ska handla på någon av mataffärerna, gå tillbaka till bilen och köra iväg. Vi siktar på att när parkering sker längs Tavernagatan eller på nya torgparkeringen så ska den besökande även upptäcka de andra affärerna och kunna lämna matkassen i bilen och sedan gå för att köpa skor, kläder eller något annat.

Vi kommer också att sätta upp bättre cykelparkeringar på torget och en anslagstavla för att bättre ge information om aktiviteter i kommunen både för bosatta och besökande. Den nya parkeringen kommer dock att användas till mycket mer än parkering, den kommer att stängas av när andra aktiviteter sker där såsom sommarkvällar i centrum, torghandel, julmarknad, skridskobana under december-februari om väderleken tillåter. En yta belagd med gatsten är mycket mer användbar än en gräsmatta. Jag tror och arbetar för ett bättre Laxå med fler och överlevande affärer!

Bo Rudolfsson (KD),
kommunstyrelsens ordförande