Besök i Laxå av riksdagsledamot ang mottagande av ungdomar och nyanlända

Under måndagen 23 oktober kommer kristdemokratiska riksdagsledamoten Aron Modig att besöka Laxå kommun för information om arbetet med nyanlända ungdomar och asylsökande samt arbetet att skapa fler platser inom särskilt boende för seniorer.

Laxå kommun är en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest ensamkommande ungdomar och asylsökande utifrån befolkningsstorlek. Arbetet med detta mottagande har inneburit utmaningar för skola, socialtjänst, etc men också en positiv relation mellan föreningar och de nyanlända. Laxå kommun har bl.a. under både 2016 och 2017 avsatt 1 miljon kronor varje år i en integrationsfond där lokala föreningar kan söka medel för olika integrationsaktiviteter. Samma summa planeras att även avsättas för 2018.

Schema för besöket:
10:00 Besök på Ramundergården och den nya byggnationen av ytterligare 32 platser inom särskilt boende för äldre. Mottagande av Berit Persson, områdeschef

12:00 Lunch med några kristdemokrater och inbjudna personer i Laxå

13:00 Besök och samtal med Global Care, privat utförare för 40-talet HVB-ungdomar. Mottagande av Jimmy Pihlström

15:00 Besök hos Laxå kommun Utslussverksamhet och besök på utslussboende Esther med samtal med några ungdomar. Mottagande av områdeschef Caroline Stenfelt

Pressen hälsas välkommen att vara med under dagen!