Betyg i årskurs 4 om rektorerna, lärarna och föräldrarna vill det

boy-286240_640 (1)Under förra veckan meddelade regeringen och Alliansen att de är överens om en kompromiss rörande frågan om betyg i årskurs 4. Kompromissen innebär att det är frivilligt för skolorna att delta och målet är att 100 skolor i hela landet ska ha betyg i årskurs 4. Skolverket har uppgiften att hitta skolor som vill delta.

– Den politiska majoriteten i Laxå är överens om att eftersom det är frivilligt att delta så ska också skolorna själv vilja vara med. Det blir rektorn tillsammans med lärare, föräldrar och elever som får komma fram till om de vill vara med i detta försök med betyg i årskurs 4 och sedan får nämnden fatta beslut med detta som underlag, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.