Nominering till partistyrelse och partiledare

Vid årsmötet 2015-02-13 för Kristdemokraternas lokalavdelning beslutades att nominera nedan personer som ordinarie ledamöter i kristdemokraternas partistyrelse respektive partiledare

Partistyrelsen:                                                  Partiledare:
Roland Utbult                                                   Stefan Attefall
Tuve Skånberg                                                 Ebba Busch Thor
Magnus Oscarsson

Vid omröstning gällande nominering till partiledare utföll röstningen med 10 röster för Stefan Attefall och 3 röster för Ebba Busch Thor. En person avstod för att delta i omröstningen

Då lokalavdelningen har 31 medlemmar och 14 av dessa var närvarande, så var alltså knappt hälften av medlemmarna närvarande.