Hjärtstartare i Laxå kommun ?

I början av december 2013 lämnade Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå in en motion om inventering av hjärtstartare i Laxå kommun.

– Att rädda ett liv kan vara något som beror på tillgången till en hjärtstartare i närheten, säger Bo Rudolfsson. Då bör det också finnas tillgång till hjärtstartare där många personer rör sig, då en hjärtstillestånd kan inträffa var och när som helst.

Läs hela motionen här nedan

Inventering av hjärtstartare i Laxå Kommun

Under senare år har antalet hjärtstartare ökat markant i Sverige. Moderna hjärtstartare är automatiska defibrillatorer och de kan till exempel finnas hos stora företag, taxibilar, idrottsanläggningar, folkparker och kontorshus.

Varje år drabbas c:a 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Redan efter några minuter avlider patienten om ingenting görs i form av hjärt-lungräddning. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går. Rätt utförd hjärt-lungräddning innebär att blodet syresätts och att hjärnan hela tiden får syresatt blod vilket minskar risken för hjärnskador. Ibland får hjärt-lungräddning också effekten att hjärtat åter börjar slå. Om detta inte sker så kan en hjärtstartare ha en avgörande betydelse för en positiv utgång för den drabbade i väntan på ambulans.

Alla elever som lämnar grundskolan ska ha fått utbildning i hjärt-lungräddning varför kunskapen hos befolkningen om detta ökar för varje år. Trots detta så blir det många gånger tillgången till hjärtstartare som avgör om personen överlever hjärtstoppet eller inte.

I kommunen finns ett antal hjärtstartare men ingen förteckning över var de finns, utifrån vad jag har fått fram.

Laxå kommun behöver göra en kartläggning av förekomsten av hjärtstartare och föreslå platser där hjärtstartare kan placeras för att därmed ska öka tryggheten för de människor som vistas i vår kommun

Kristdemokraterna i Laxå föreslår kommunfullmäktige

  • att kommunen kartlägger förekomsten av hjärtstartare i Laxå kommun
  • att kommunen föreslår lämpliga platser för placering av hjärtstartare
  • att kommunen medverkar vid finansieringen vid inköp av hjärtstartare och utbildning av dessa.

 Laxå 2013-12-03

Signatur_bo_rudolfsson

Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna