Kallelse till årsmöte

Kristdemokraterna i Laxå kallar härmed alla medlemmar till ordinarie årsmöte med middag på måndagen 17 februari, kl. 19:00 på restaurang Rastpunkt.

Årsmötet kommer att avhandla sedvanliga ärenden, såsom val av styrelse, årsberättelse, ansvarsfrihet, fastställande av medlemsavgift, etc.

Vid  årsmötet kommer riksdagsledamot Lars-Axel Nordell och ombudsman Urban Svensson att rapportera från riksdagsarbetet och verksamheten i länet samt mål för det kommande valet under hösten 2014.

Lokalavdelningen bjuder också på middag för alla medlemmar som start på årsmötet (avgift 50 kr). Anmälan till Bo Rudolfsson 070-580 93 92

Välkommen till middag med årsmöte!