Kommunfullmäktige 12 februari

Ikväll 12 februari kl. 18:30 har Laxå Kommunfullmäktige sammanträde på Kunskapens Hus. Klicka här för att läsa vilka ärenden som ska behandlas, men det politiskt mest kontroversiella ärendet är flytt av Hasselfors skola till Centralskolan område.

Kristdemokraterna har sedan diskussionen om skolorganisationen började hela tiden hävdat att det bara bör finnas en lågstadieskola i Laxå tätort, detta betyder att om drygt hälften av Hasselfors skola flyttas så bör den flyttas till Saltängsskolan och inte till Centralskolan.

Detta skulle också innebära att förskolan Linnean kan få vara kvar i nuvarande lokaler i von Boij-området och att LaxåHem fortsatt kan räkna med en intäckt för uthyrningen av Linnean.