Kristallnatten är en påminnelse

Om detta må ni berätta. Under några år har det varit starka insatser för att vi inte ska glömma Förintelsen och alla dess ohyggliga fasor. Kriget mot judarna är något av det sämsta som europeer har gjort sig skyldiga till. Kristallnatten blir därför en påminnelse om att det aldrig ska få hända igen.

Kristallnatten, natten av krossat glas, namnet kom av alla de butiksfönster som krossades natten mellan 9 och 10 november 1938, uppmärksammas runt om i världen. Man tror att 20 000 personer arresterades denna natt. 400 dödades direkt och 267 synagogor brändes. En samlad attack mot det judiska folket som vi idag påminns om och säger; Aldrig mer!
Conny Brännberg, KD
Regionpolitiker Västra Götaland