Tv-avgift via skatten är rätta lösningen

andreascarlson_580x200

Om vi ska vara säkra på att TV-avgiften verkligen förpassas till historien i samband med att den kommande sexårsperioden löper ut, så måste vi redan nu agera så att inte motsvarande situation utspelar sig 2020. Vårt besked till väljarna är tydliga; en röst på Kristdemokraterna är en röst för en modernare finansieringsmodell av public service.

Tv-licensen har sitt ursprung i den monopolsituation på radio och tv som sedan länge är borta. Trots att vänsterpolitiker under decennier kämpade mot utvecklingen har vi idag, tack och lov, ett brett utbud av valmöjlighet. Valfriheten handlar heller inte bara om utbudet av tv-kanaler utan också hur man vill konsumera programmen.

Den gamla tidens finansieringssystem är inte anpassat eller uttänkt för att appliceras på vår nuvarande situation. Detta förstår var och en som utvärderar systemet. Det var också därför som Public service-utredningen förra året kom fram till att det rimligaste vore att skrota dagens tv-licens. Regeringen har nu lagt fram sin public service-proposition som inom kort kommer att debatteras i riksdagens kammare.

Dessvärre föreslår regeringen att det nuvarande finansieringssystemet ska gälla även de kommande sex åren, även om man öppnar upp för att under tiden utreda alternativa system som då skulle kunna gälla från 2020. Kristdemokraterna beklagar att frågan inte kommer till en snabbare lösning, vi vet att nuvarande system är ohållbart och vi vet också att det finns färdiga alternativ.

Vi har föreslagit att man istället tar ut en individuell avgift via skattesedeln. Detta skulle ha flera fördelar vid en jämförelse med det nuvarande systemet. För det första skulle det innebära att Radiotjänst avvecklas vilket motsvarar besparingar på 150 miljoner kronor. Uppskattningar som gjorts pekar där till på att man skulle kunna spara in totalt en miljard genom att få stopp på smitningarna ifrån att betala tv-licensen och därmed kunna få en lägre individuell avgift via skatten. Men radiotjänst avveckling är inte enbart en finansieringsfråga. Det är helt enkelt oacceptabelt med statliga tjänstemän som smyger runt i buskarna och kontrollerar vilken elektronisk utrustning medborgarna innehar.

För det andra skulle ett system med en avgift via skatten göra att de som inte är skattepliktiga inte heller är avgiftsskydliga, vilket har ett stort fördelningspolitiskt mervärde. Studenter, en av de grupper som nu hårdast drabbas av licenssystemet, skulle exempelvis slippa avgiften förutsatt att de inte har några omfattande extraknäck.

Om vi ska vara säkra på att avgiften verkligen förpassas till historien i samband med att den kommande sexårsperioden löper ut, så måste vi redan nu agera så att inte motsvarande situation utspelar sig 2020. Vårt besked till väljarna är tydliga; en röst på Kristdemokraterna är en röst för en modernare finansieringsmodell av public service.