Laxå Bangård med i regional prioritering

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid dagens sammanträde med Regionfullmäktige i Örebro godkändes förslaget till En Bättre Sits –  en storregional systemanalys för transportinfrastrukturen. Dokumentet och förslag på prioriteringar inom järnväg och vägar har tagits fram av de sju länen i östra mellansvarige (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland) för att skapa en gemensam bild av vad som behöver prioriteras inom dessa län för att kunna presentera för statsmakterna inför kommande infrastrukturproposition.

I dokumentet finns Laxå bangård med på sidan 33 under rubriken Inriktning för storregional kollektivtrafik 2013 – det som alltså behöver genomföras under de kommande 14 åren för att få en bättre system i hela östra mellansverige.