ALMSJUKA I LAXÅ

Almarna på Postgatan i Laxå har drabbats av den fruktade almsjukan och behöver tas bort så snart som möjligt. Postgatan, mellan Järnvägsgatan och Casselgatan, kommer därför att vara avstängd för bilar den 4-5 oktober då arbetet ska utföras. Arbetet kan också påverka gångtrafikanter och cyklister. Laxå kommun uppmanar därför framför allt tågresenärer att vara ute i god tid.

– Mycket tråkigt men tyvärr går det inte att bota almar från almsjukan, säger Mattias Looström som är VD på Kommunfastigheter i Laxå.

Symptomen på almsjuka brukar uppstå under sommaren och sjukdomen sprids av en skalbagge, almsplintborren. Almar som står nära varandra kan smitta varandra genom rötterna.

Almsjukan har ett dramatiskt förlopp och drabbade träd kan inte botas utan dör. På grund av spridningsrisken ska smittade träd, enligt Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning av almsjuka, avverkas så snart som möjligt.

Harry Lundin, kommunchef på Laxå kommun, har gett stadsarkitekten i uppdrag att komma med förslag på hur Postgatans miljö kan förbättras genom trädplanteringar och nya grönytor.

 

Fakta om almsjuka
Information om bekämpning av almsjuka som finns att ladda ner på jordbruksverket.se