Laxås befolkning

Laxå kommuns officiella befolkning enl SCB var vid nyåret (161231) 5 684 invånare. Vid förra årsskiftet hade kommunen 5 656 invånare.