Slopa pensionärsskatten!

Kristdemokraterna har alltid värnat alla människors lika värde, oavsett ålder. Under alliansregeringens tid medverkade Kristdemokraterna fem gånger till att sänka skatten på pensioner. Utan Kristdemokraterna hade skatten på pensioner idag varit högre. Men vi är inte nöjda förrän vi sänkt skatten på pensioner till samma nivå som för arbetsinkomster. Vi kristdemokrater är stolta över att vi, tillsammans med övriga Alliansen, kraftigt sänkte skatten på arbete genom jobbskatteavdraget. Detta bidrog till att fler fick arbete och att Sveriges ekonomi klarade finanskrisen relativt väl. Samtidigt är det inte rimligt att pensionärerna år efter år ska betala en högre skattesats än personer i arbetsför ålder.

Många pensionärsgrupper har halkat efter ekonomiskt. Det riskerar att dra isär samhället.
Nu måste vi gå hela vägen. Har man arbetat ett helt liv, gått i pension, och kanske har 12–13 000 kronor i inkomst före skatt i månaden, ska man inte förväntas betala mer i skatt än den som jobbar idag.

Vi kristdemokrater föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt. Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Det bör därför beskattas lika som arbetsinkomst. En pensionär med en pension på 16 000 kronor får med vårt förslag 328 kronor mer i plånboken varje månad.

Reformen kostar knappt 14 miljarder kronor för staten och finansieras genom höjd moms med en procentenhet på alla momssatser. Skattehöjningar är aldrig positiva, men reformen är angelägen och effekterna på både ekonomin och hushållen blir relativt små. En momshöjning drabbar inte specifikt arbete, utan träffar bredare.
Höginkomsttagarhushåll bidrar mest till finansieringen i kronor. Låginkomsttagare använder något större andel av inkomsten än övriga grupper till livsmedel, men väsentligt lägre andel än övriga grupper till annan konsumtion. För en ensamstående med två barn innebär momshöjningen cirka 80 kronor mer i månaden i utgifter, för en ensam pensionär betydligt mindre.

Vi behöver också genomföra ytterligare förstärkningar för pensionärerna med de allra lägsta pensionerna. Därför föreslår vi kristdemokrater en höjning av bostadstillägget med 500 kr för ensamstående och 300 kr för sammanboende pensionärer. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer får höjd barndel i bostadsbidraget och för barnfamiljer föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar.
I slutänden handlar vårt förslag om att på ett så lindrigt sätt som möjligt avskaffa den skillnaden som uppstått mellan pensionärer och löntagare. Det är hög tid att slopa det som i dagligt tal brukar kallas för pensionärsskatten.

Ebba Busch Thor (KD) partiledare

Jakob Forssmed (KD) ekonomiskpolitisk talesperson

Lars-Axel Nordell (KD) riksdagsledamot från Örebro