Nya pengar till skolan i Laxå

Pressmeddelande


Nya pengar till skolan i Laxå

Laxå kommun har beviljats ett bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på 1,186 mnkr för att utveckling av anpassad lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. Denna lärmiljö ska karaktäriseras av få elever och hög personaltäthet.

Laxå kommun har också beviljats ett bidrag från Länsstyrelsen Örebro län för att utveckla en kommunövergripande mottagningsgrupp för nyanlända elever . Detta bidrag är på 1,051 mnkr och dessa medel ska användas under resten av 2022 och hela 2023.

Syftet med denna kommunövergripande mottagningsgrupp är att ge nyanlända barn och elever i förskola och skola (och deras familjer) ett samlat mottagande. Samverkan i detta samlade mottagningsgruppen kommer att vara Laxå kommuns arbetsmarknads- och integrationsenheten, familjecentralen och fritids- och kulturverksamheten.

– Vår kommun har tagit emot många nyanlända under de senaste åren och detta har naturligtvis inneburit vissa utmaningar, framförallt för skolan. Nu ger dessa nya pengar större möjligheter att ge de nya eleverna en bättre start i skolan och långsiktigt hjälper det också lärare och övrig personal som arbetar i skolan, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

– De elever som har behov av stöd för att utveckla sina kunskaper i svenska får också en större möjlighet att få rätt stöd utifrån sina egna personliga förutsättningar. Vi jobbar aktivt för att kunna anställa behörig personal för denna grupp, säger Ivonny Falk, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.