Satsning för att öka andelen behöriga lärare i Laxå

Pressmeddelande
Andelen behöriga lärare har varierat mycket under senare år i Laxå kommun  – under läsåret 19/20 hade Laxå kommen en mycket kraftig ökning av behöriga lärare upp til 89,4 %. Vid den senaste mätningen nu i mars 2022 hade denna siffra sjunkit till 59,4 % gällande årsarbetare men 80,5 % om vi talar om antalet personer (lärare).

– Under 2021 påbörjade Laxå kommun ett arbete om kompetensväxling för att höja andelen behöriga lärare långsiktigt, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun.
Vi har dock några lärare som fick fast anställning mellan 2000 – 2014 fast de var obehöriga, de är fortfarande fast anställda och vi försöker få flera av dem att studera för att bli behöriga.

– Många av våra lärare har behörigheter inom vissa ämnen eller områden, men på grund av bristen på legitimerade lärare både i regionen och i landet, så innebär detta att en lärare som behörighet i ett visst ämnen, t.ex svenska måste ibland också undervisa i t.ex matematik fast behörigheten saknas, säger Ivonny Falk, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

Andelen legitimerade lärare i förskoleklass i Laxå kommun är fortfarande 100 procent. Andelen behöriga lärare inom Fritidshemmen har ökat från 45 % till 58 %. Inför förskolan är andelen behöriga lärare 47 % medan rikssnittet är 44 – 45 %.

– Vi är glada och positiva att vi lyckats hålla 100 % inom förskoleklass och ökat andelen både inom fritidshemmen och förskolan, säger Ivonny Falk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.