Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort

YrkandKF140227

Vid Kommunstyrsens möte torsdagen 27 februari yrkande Bo Rudolfsson (KD), att flytten av delar av Hasselfors skola skulle ske till Saltängsskolan för att skapa en lågstadieskola i Laxå tätort. – Att ha flera lågstadieskolor i tätorten är i långa loppet mer kostsamt. Att ha en lågstadieskola är också vist utifrån den minskning av barn i varje årskulle som skett under senaste 10-års perioden och hur framtiden blir är svårt att sia om. Vi anser att Saltängsskolan är bästa platsen för lågstadiet i Laxå tätort,  säger Bo Rudolfsson i en kommentar till beslutet av majoriteten i KS.

Det beslut som Kommunstyrelsen tog av avslag till Rudolfssons yrkande och bifall till att flytten skulle ske till Centralskolan. Detta yrkande stöddes av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet.