Laxå sjätteklasser bäst i Sverige!

Igår 19 februari rapporterades att Laxå kommuns sjätteklassare (tillsammans med Danderyd) var bäst i Sverige vid de nationella prov som genomfördes våren 2013. Det var Sverige Radio som meddelade detta ut till en glad kommun

Laxå kommun har tre skolor med årskurs 6 – Finnerödja skola med 11 elever, Saltängsskolan med 13 elever och Kanalskolan med 23 elever.

 –          Som politiker i Laxå är jag självklart stolt och glad över att elever och lärare i årskurs 6 under 2013 kunde få ett så fantastiskt resultat, det är en seger för lärarnas professionalitet och kunskap, säger Bo Rudolfsson, partiföreträdare för Kristdemokraterna i Laxå.

–          Vi har sett under några år att årskurs 6 i kommunen fått bra resultat i de nationella proven, och jag kan verkligen undra hur majoritetet (S+V) tänker då man använder ”pedagogiska problem” som motivering för att flytta åk 4-6 från kommunens mindre skolor och samla alla mellanstadieelever i en gemensam större skola i Laxå tätort. Denna flytt ska ju också skyndas på och genomföras nu till höstterminen 2014.

–          Majoriteten har ju hela tiden hävdat att det inte är de ekonomiska skälen som styr omorganisationen, utan de utbildningsmässiga. Jag har själv hört Tommy Holmkvist (KS ordf.) säga flera gånger att ”för att barnen ska få en bra utbildning, måste vi samla alla i åk 4-6 i Laxå tätort” – nu visar det sig att verkligheten inte stämmer överens med majoritetens retorik, avslutar Bo Rudolfsson