Skolfrågan i Laxå kommun?

image

Vid ett extra fullmäktigemöte den 5 mars togs det sista (?) beslutet i skolorganisationsfrågan som varit aktuell sedan början av 2012. Beslutet i fullmäktige innebär att drygt halva byggnaden i Hasselfors flyttas till Centralskolan i Laxå som grunden för ”nya Kanalskolan” intill Centralskolan. Den nya skolan blir också tillbyggd för att kompensera för de lokaler som lämnats kvar i Hasselfors samt plats för barnen från Linneans förskola som flyttas från nuvarande lokaler i von Boij-området.

Redan tidigare har fullmäktige beslutat (med ordförandens utslagsröst + S + FP, V lade ned  sina röster) att åk 4-6 i hela kommunen ska flyttas till Centralskolan från skolstart i augusti 2014.

Vad vill då Kristdemokraterna?

* Vi vill att skollokaler från Hasselfors flyttas till Saltängsskolan som då blir ”lågstadieskolan” för hela Laxå tätort, med en tillbyggnad för att rymma eleverna. På Saltängsskolan finns fotbollsplan, lekytor, skog intill skolan, etc

* Vi vill att eleverna i åk 4-6 i Laxå tätort ska finnas på Centralskolan.

* Vi vill bevara Linneans förskola i nuvarande lokaler, men renovera den till bättre standard. Bygga till en extra avdelning i Laxå tätort.

* Vi vill att åk 4-6 återflyttas till Finnerödja skola så snart som möjligt, enligt Folkomröstningens resultat.

* Vi vill att Hasselfors skola ska återetableras med åk 1-3 så snart det finns tillräckligt med elever

Även om jag tror att skolfrågan kommer att leva i valrörelsen så behövs den breddas. Hittills har det främst handlat om skolorganisationen, lokaler, etc – nu måste kommunen börja se på betygsresultat, meritvärden i åk 9, skapa ”röd tråd” i hela grundskolan, kort sagt satsa på skolans kvalitet och resultat.

/ Bo Rudolfsson