Sverigebygget & Århundradets sjukvårdsreform

goran_topp_medlemsbrev

Sverigebygget
Det här är veckan då valrörelsen tog fart på allvar. Vi i Alliansen har presenterat vårt gemensamma valmanifest för de kommande fyra åren. Manifestet innehåller 265 förslag, högst genomförbara och självklart finansierade. 98,5% av förslagen i manifestet från 2010 är antingen helt genomförda eller påbörjade. Man kan lita på oss. Vi lovar inte mer än vi kan hålla.

Alliansens valmanifest har tydligt påverkats av kristdemokratiskt tänkande.

Jag är stolt över de förslag som finns med där. Där finns satsningar för att förebygga psykisk ohälsa hos barns och unga, äldre ges rätt att välja inom äldreomsorgen, vi genomför ett måltidslyft inom äldreomsorgen och förskolan, tar steg för att minska småbarnsgrupperna i förskolan, säkrar att våra äldsta ska ha rätten att få bo i ett trygghetsbonde när man själv vill, inte när kommunen är villig att släppa till en plats.

Du hittar Alliansens valmanifest här:
http://www.alliansen.se/2014/09/vi-bygger-sverige-alliansens-valmanifest-2014-2018/
*
I veckan har jag deltagit i flera debatter, bland annat om sjukvården. Tyvärr tvingas jag konstatera att oppositionen inte ens har ambitionen att föra en seriös debatt om sjukvården. I tisdags påstod Margot Wallström att vi har ”sålt ut” sjukhus. I onsdags upprepade Jonas Sjöstedt samma felaktighet. Sanningen är att Alliansen inte har sålt några sjukhus över huvud taget. Jag har inte sett några medier som hittills har rapporterat om Sjöstedts och Wallströms slappa förhållningssätt till sanningen.

Århundradets sjukvårdsreform
Just nu mobiliserar vi kristdemokrater för att få till stånd Århundradets sjukvårdsreform – staten bör driva sjukhusvården. Vi kommer antagligen att stöta på många felaktiga påståenden i debatter och i medierapportering under de sista dagarna före valet. Därför vill jag skicka med några korta fakta:

•Patienterna är både friskare och nöjdare med sjukvården i dag än 2006.

•Sverige har idag 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor än 2006. Läkarutbildningen har byggts ut med 44 % och platserna på sjuksköterskeutbildningarna har ökat med 17 % sen 2006. Sverige tillhör de länder inom OECD som har flest antal sjuksköterskor och läkare per
1 000 invånare.

•Alla har fått rätt att välja vårdcentral och antalet vårdcentraler har ökat med 17 procent. Även där är patienterna allt mer nöjda.

•I en undersökning av länders hela hälsosystem gjord i samarbete mellan EU-kommissionen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken konstaterar forskarna att Sverige är bäst av alla 43 undersökta länder. Om andra länder hade varit lika bra som vi skulle 2 miljoner liv sparas, bara i vår del av världen.
*
Nu går vi mot valspurten. Nu gäller det att övertyga vänner, grannar och bekanta om den kristdemokratiska politiken och dess fördelar för den fortsatta utvecklingen i Sverige. Snart en vecka kvar och vi ska ge allt och mer därtill för att få fortsatt förtroende. Kör hårt i valspurten!