Rapport från fullmäktige: Sydnärkes Utbildningsförbund diskuteras

Bo Rudolfsson540x331

Vid gårdagens kommunfullmäktige blev Sydnärkes Utbildningsförbund och gymnasieskolan Alléskolan ett hett diskussionsämne. Kristdemokraterna partiföreträdare Bo Rudolfsson ifrågasatte bl.a. vissa kostnader och den politiska behandlingen av framtiden för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Årsredovisningen från 2013 visar att Laxå kommun betalar 31,4 Mkr som avgift. Avgiften utgår från ”andelen 16 – 19 åringar i respektive kommun den 1 januari året innan”. Den 1 januari 2012 hade Laxå kommun ca 298 personer i dessa åldrar.

De elever som kommer från andra kommuner än Laxå, Hallsberg och Askersund, där betalar kommunerna en interkommunal ersättning som är lägre än avgiften per elev från Laxå. Läs mer i artikeln från NA

Idag 12/9 har Hans Karlsson, ordförande i direktionen för Sydnärkes Utbildningsförbund kommenterat debatten, läs här.