• KF-gruppen samlades för sista gången

    I dag sammanträdde Linköpings nuvarande kommunfullmäktige för allra sista gången. Vår KF-grupp 2018-2022 har nu kämpat tappert i fyra år och nästa gång kommunfullmäktige sammanträder i slutet på oktober är det en ny uppsättning av politiker som tar plats i Stadshuset. Vi tackar vår avgående KF-grupp för det gedigna arbetet under den gångna mandatperioden.

     

    På bilden ses från vänster till höger: Kjell O.Lejon, Magnus Landberg, Yvonne Svalin, Denisé Cassel, Rihab Chahaf och Liselotte Fager.