• ”Ofta pratar man om särskilda utmaningar gällande psykiatrin för olika grupper men alldeles för sällan lyfts äldre upp.”

  Per Einarssons anförande under budgetfullmäktige 2021:

  Det känns faktiskt roligt att få stå här idag på regionfullmäktige, inte bara är det längesen vi alla träffades fysiskt i denna församling utan idag tar vi också ett beslut om budgeten för 2022. De senaste två åren har prövat oss alla på olika sätt. Först och främst skulle jag vilja tacka all vår fantastiska personal för att allt det arbete ni har gjort under pandemin. Ni har stått inför en fruktansvärt svår uppgift och vi alla är stolta ...

 • Stjärnorna har vågat bryta tystnaden

  Psykisk ohälsa har verkat oförenligt med sportelitens starka, högpresterande personligheter. Tack vare den senaste tidens mod hos idrottsstjärnorna och flera andra med dem har detta förändrats.

  Rapporteringen från OS har präglats av ett något oväntat och annorlunda ämne i sportsammanhang: Psykisk ohälsa. Nästan dagligen har vi läsa om hur idrottsstjärnor gått ut och öppet talat om sin psykiska ohälsa.

  Den amerikanske gymnasten Simone Biles valde att hoppa av flera finaler. Anled...

 • Vi vill alla få till långsiktigt hållbara lösningar i vården

  Svar på insändare: Skåningarna har rätt att förvänta sig god, tillgänglig och trygg vård när de blir sjuka och behöver hjälp, stöd och råd, oavsett om det på 1177.se, via en fast läkarkontakt på sin vårdcentral eller på sjukhusens akutmottagningar. Det är viktigt att kunna lita på att Region Skåne och Helsingborgs lasarett sätter in rätt resurser, på rätt plats, till rätt patienter.

  Jag kan inte mer än hålla med Vårdförbundet och dess r...

 • Viktigt att vi anpassar vården

  Skånes åldersstruktur håller på att förändras vilket inom en tioårsperiod innebär markant minskade resurser samtidigt som behovet av vård ökar allt mer. Beräkningar visar att även om varenda student som går ut gymnasiet söker arbete inom vården, kommer det inte att räcka för att täcka framtidens kompetensbehov. Därför måste hälsooch sjukvården förändras i grunden. Förändringarna måste göras nu och kan inte skjutas på framtiden.

  Förändringarna gällande psykiatrin i Eslöv är ett viktigt ...

 • Akutvård i hemmet införs

  Skånes Universitetssjukhus leder Sverige in i en ny sjukvårdsframtid. Nu tar vi steget in i framtiden genom att som första sjukhus i Sverige erbjuda akutsjukvård i hemmet. Ett koncept som vi tror på, både för patienters och medarbetares skull.

  Vården står inför stora utmaningar i framtiden. Allt fler blir allt äldre och behovet av sjukhusvård ökar, glädjande nog lyckas vi bota och lindra fler diagnoser. Hur ska sjukvården hinna med när fler får mer avancerad sjukvård under en längre ti...

 • Många människor lider fortfarande av sviterna av pandemin

  Ensamheten tär på många i vårt land. Många äldre led redan före pandemin av ensamhet. För dem och för många fler blev pandemins isolering en närmast omänsklig prövning. Folkhälsomyndigheten rapporterar om ökad oro och ångest hos äldre, men vi vet att ofrivillig ensamhet också påverkar den fysiska hälsan.

  Ny SCB-statistik för 2020 visar att ofrivillig ensamhet också drabbar i andra åldrar och grupper: högst andel ensamma såg de hos arbetslösa personer. Var femte arbetslös hade känt sig ...

 • Historiskt besked – Sjöbo får sin första familjecentral

  Inom kort kommer ett hyresavtal signeras mellan AB Sjöbohem och Region Skåne resultera i att Sjöbo får sin första familjecentral. Just familjecentraler spelar en viktig roll i att stärka familjen, inte bara genom hälsofrämjande åtgärder utan också genom att fånga upp de familjer som har det särskilt svårt. Detta är en viktig resurs och en vinst för likväl Region Skåne, Sjöbo kommun och framförallt alla familjer.

  – Detta är ett historiskt besked som kommer bli en viktig samlingsplats fö...

 • Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

  Depression bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. De är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta kan vi i KD inte acceptera.

  Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år lider av ångest och bland äldre är depression så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta är ett mänskligt lidande som vi aldrig får acceptera eller blunda för, anser Kristdemokrater...

 • Dagens svenska vänsterfeminism har kört fast. 

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag. Vi i Kristdemokraterna vill att Sverige får en människonära jämställdhetspolitik. 

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare. Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka...

 • Kristdemokraterna i Skåne lanserar satsningar som förbättrar för Skånes äldre.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende hos svenskarna i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa, inte minst för de äldre i Skåne, att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Under våren har Kristdemokraterna i Skåne tagit fram en rapport där vi samlat ihop och presenterar 17 konkreta och skarpa förslag för de äldre i Skåne som utgår...