• Kristdemokraterna i Skåne lanserar satsningar som förbättrar för Skånes äldre.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende hos svenskarna i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa, inte minst för de äldre i Skåne, att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Under våren har Kristdemokraterna i Skåne tagit fram en rapport där vi samlat ihop och presenterar 17 konkreta och skarpa förslag för de äldre i Skåne som utgår ifrån att varje människa är en unik och oersättlig individ som har samma absoluta och okränkbara värde oavsett ålder.

  Satsningarna sker bland annat genom att utveckla den nära vården, se över möjligheterna för kommunala läkare och högkvalitativa hemtagningsteam i alla skånska kommuner.

  – Sverige och Skånes äldre har under många år varit med och format vårt land och gemensamma välfärd. Det är vår skyldighet att betala tillbaka denna skuld genom att gör allt vi kan för att ge dem en extra guldkant på vardagen. Säger Maria Berglund, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne.

  Kristdemokraternas regionråd och gruppledare Per Einarsson, instämmer med Maria Berglund.

  – I grunden handlar det om värdighet. De satsningarna vi presenterar har grund i att vården för våra äldre måste stärkas. Det är viktigt att Skånes äldre får ett värdigt omhändertagande, oavsett om det är i den skånska sjukvården eller i den kommunala äldreomsorgen. Säger regionrådet Per Einarsson.

  Under den närmaste tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att förändras markant. 2030 kommer Skånes befolkning vara över 1,5 miljoner och andelen 80+ kommer vara mer än 100 000. Ökningen bland de äldre skåningarna är uppskattad till cirka 40 % under de närmaste tio åren. Ingen annan ålderskategori kommer ens i närheten av denna ökning, därför är det viktigt att vi rustar vården för att tillgodose alla de som blir äldre.

  Att bli äldre är en naturlig del av livet. På ålderns höst ska vi njuta och omges med våra nära och kära. En fungerande vård som tillgodoser alla äldres behov, oavsett hälsa är en grundpelare i att forma våra liv. Avslutar Berit Wirödal, ordförande för Kristdemokratiska seniorförbundet i Skåne.

  Du kan läsa hela rapporten via Kristdemokraterna i Skånes hemsida: http://wp.kristdemokraterna.se/skane/files/2021/05/äldrerapport-slutversion.pdf

  Kontakt:

  Per Einarsson (KD)

  Gruppledare och Regionråd

  Tel: 0725-28 84 17

  Maria Berglund (KD)

  Distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne och regionpolitiker

  Tel: 0735-05 44 64