Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik

Debattartikel GP – Oscar Pihlblad m.fl.
Att vi nu lever i en tid präglad av dystra ekonomiska utsikter har förmodligen inte undgått någon. För Västra Götalandsregionen råder inga undantag, utan det kommer att behövas tuffa prioriteringar under kommande år för att säkra driften av våra kärnverksamheter, till exempel sjukvården. Därför är det anmärkningsvärt att det rödgröna styret driver sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken.
Läs mer


Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal

Pressmeddelande –
Under onsdagens sammanträde i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden lade det rödgröna regionledningen ett yrkande om att identifiera sjukvårdsverksamheter som är beroende av inhyrd personal. Samtidigt pågår redan ett arbete för att minska beroendet av bemanningsföretag. I Västra Götalandsregionen är andelen inhyrd personal dessutom en av landets lägsta.
Läs mer


Ebba Busch i Göteborg

Ebba Busch på besök i Göteborg idag! Kristdemokrater från olika delar av Västra Götaland mötte upp och fick ta del av det arbete som pågår i regeringen samt informerade om läget i regionen och i kommunerna.


Sveriges äldre förtjänar bättre!

Debattartikel – Stefan Svensson och Jakob Forssmed
Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än idag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg. Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges äldre förtjänar bättre.
Läs mer
Besök på Sylte vårdcentral

I går gjorde Stefan Svensson, Gunilla Lindell och Maria Nilsson ett verksamhetsbesök på Sylte vårdcentral i Trollhättan. Där mötte personal upp för att berätta om verksamheten. Bland annat fördes samtal kring ungas psykiska ohälsa, arbetet under pandemin och utvecklingen av den nära vården.
Läs mer
Internationella sjuksköterskedagen

STORT TACK!

I dag på internationella sjuksköterskedagen vill vi hylla alla fantastiska sjuksköterskor.

Det har under lång tid varit hårt belastat inom den svenska vården. De senaste åren har det gång på gång belysts hur pressad svensk vård och vårdpersonal är. Nu är det de som står på frontlinjen mot viruset. Vi kommer fortsätta att kämpa för vården, och vi lovar att fortsätta prioritera det viktigaste – personalen.

Stort tack för ert värdefulla och viktiga jobb – både i kristider och alltid annars.