• Att se en människa kan rädda dess liv

  Debattartikel GT – Monica Selin I dag, den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år dör ungefär 1 500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök brukar uppskattas till ungefär tio gånger fler. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga. (mer …)

 • Skene lasarett på väg att bli ett specialistsjukhus

  Debattartikel Borås tidning – Lars-Inge Andersson m.fl. Precis som GrönBlå Samverkan planerat och beslutat är arbetet med att utveckla Södra Älvsborgs sjukhus Skene till ett specialistsjukhus i full gång. Den viktiga roll som sjukhuset fortsatt ska ha för Sjuhäradsområdet och i sjukhusgruppens framtid som GrönBlå Samverkan gav besked om genom sitt beslut är därmed på gång att förverkligas. (mer …)

 • Flytta den enklare vården närmare patienterna

  Debattartikel – Bohusläningen GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. (mer …)

 • Ställ högre miljökrav i regionen

  Debattartikel – Borås tidning Västra Götaland ska vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030 samt fasa ut farliga kemikalier, minska matsvinn och öka återvinningen. (mer …)

 • Så ska vården bli både bättre och mer tillgänglig

  Debattartikel GP – GrönBlå Samverkan Vi behöver organisera vården mer effektivt. För att kunna göra det behöver vi fortsatt ha fokus på den specialiserade vården på våra framstående akutsjukhus och samtidigt satsa på att flytta den enklare vården närmare patienterna. (mer …)

 • Så investerar vi för regionens framtid

  Debattartikel – Monica Selin m.fl. Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system. (mer …)