• Ytterligare nationella åtgärder krävs för kultursektorn

  Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg m.fl. Regeringens krispaket till kulturen och idrotten är ett välkommet första steg. Men för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kultursektorn behöver regeringen göra mer. (mer …)

 • Bryt ensamheten i Coronaisoleringens tid

  Debattartikel Bohusläningen – Jakob Forssmed och Maria Nilsson För varje besök du tänkt göra, men nu avstår, ring, eller videosamtala med tre personer som du tror finns i ensamhet. (mer …)

 • Många far illa efter nedskärningar i assistansen

  Insändare TTELA – Pia Steensland och Maria Nilsson Tänk dig ett liv där varje dag begränsas och ramas in i minuter och sekunder. Att förlora möjligheten att vara delaktig och istället tvingas till isolering. Det är så många människor med omfattande funktionsnedsättning lever idag på grund av nedskärningarna inom assistansen. (mer …)

 • Staten bör ta huvudansvaret för sjukvården

  Debattartikel GöteborgDirekt – Conny Brännberg och Magnus Berntsson Patienternas behov måste komma före regionalpolitiska egenintressen. För Kristdemokraterna är rätten till bra och jämlik vård viktigare än att värna dagens sätt att organisera vården. (mer …)

 • Landsbygdsborna straffas av höga bränsleskatter

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson

  Sverige har redan i dag höga skatter på drivmedel, samtidigt som det är ett avlångt land med helt olika förutsättningar att välja bort bilen. (mer …)

 • Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg och Per Larsson Det går bra för den svenska besöksnäringen. Kommuner och regioner har all anledning att delta aktivt i att utveckla denna växande näring. skriver två kristdemokratiska regionråd. (mer …)

 • Landsbygdspolitiken avgörande för välfärden

  Debattartikel GT – Conny Brännberg Kristdemokraternas nya fokus på landsbygdspolitik är viktig för Västra Götaland, där ett väl fungerande samspel mellan stad-land-kustbygd-skärgård är avgörande för välfärden och framtiden. (mer …)

 • Ofrivillig ensamhet – en dödlig riskfaktor

  Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Det skriver i dag regionpolitiker Maria Nilsson (KD) . (mer …)

 • Svenskarna dåliga på källkritik – nu ska vi bli världsbäst

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl. Efter att begrepp som desinformation, faktaresistens och näthat fått fäste har vi insett att samhällsutvecklingen och digitaliseringen inte bara skapat fantastiska möjligheter utan också prövningar. Vi står nu inför utmaningen att öka motståndskraften mot de destruktiva strömningarna på nätet. (mer …)

 • Koldioxidbudget i Västra Götaland

  Debattartikel SLA – Magnus Berntsson m.fl. Västra Götalandsregionens budget, som beslutades den 11/6 innehåller ett initierande av en koldioxidbudget. En sådan budget kommer att ge oss politiker en bättre möjlighet att styra Västra Götaland till en mer hållbar region, där målet är att nå upp till de mål som Parisavtalet fastslagit. (mer …)