• GrönBlå Samverkan satsar på kulturlyft

  Pressmeddelande- I dag beslutade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om insatser på en rad antal områden för att stärka barn- och ungdomskulturen samt det fria kulturlivet. Den övergripande ambitionen är att bidra till att stärka deltagandet i kulturlivet. (mer …)

 • Kampanj för att förebygga självmord

  Pressmeddelande- I nästa vecka rullar en kampanj igång i en mycket angelägen fråga. Det handlar om hur man kan bidra till att förebygga självmord.

  Filmen ”Steg för livet”, regisserad av Paul Jerndal som ligger bakom prisbelönta filmen Indigo, har en central roll i kampanjen med samma namn. Budskapet är att skapa förståelse för hur en människa som umgås med självmordstankar tänker och känner sig och framförallt hur vi som medmänniskor kan agera för att bidra till att förebygga självmord...

 • GrönBlå satsningar på psykiatrin ger positiva resultat

  Pressmeddelande- Inför Psykiatriberedningens beslut idag om ytterligare särskilda satsningar på psykiatrin under 2017 har sjukhusens psykiatriförvaltningar redovisat resultatet av satsningar som inleddes för ett år sedan. De medel som öronmärkts för att korta köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har, trots fortsatt svåra problem med att rekrytera personal, inneburit att man inom flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt. (mer …)

 • Göteborgs kulturkalas 2016 invigt

  Pressmeddelande- Under torsdagen startade Göteborgs kulturkalas 2016 i gång. Det är en av Nordens största kulturfestivaler med omkring 1 300 programstarter. 1,5 miljoner besök väntas. Conny Brännberg (KD), Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, invigningstalade vid ”Posthotellet”. (mer …)

 • Angelägen satsning mot psykisk ohälsa

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i dag beslutet att från hösten 2016 starta en kraftsamling för att utveckla första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta ska ske genom ett pilotprojekt där cirka 5-6 vårdcentraler över hela Västra Götaland får ett tilläggsuppdrag att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år. (mer …)

 • Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, båd...

 • I dag presenterar den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen sin budget

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska ku...

 • Pressinbjudan: GrönBlå Samverkan budgetförslag 2017

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan Välkommen till pressträff där GrönBlå Samverkan presenterar budgetförslag 2017 för Västra Götalandsregionen. Samtliga fem gruppledare; Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) för de fem partierna i GrönBlå Samverkan medverkar på pressträffen. (mer …)

 • Så kan turismen lyfta svensk ekonomi

  Debattartikel – Conny Brännberg m.fl. Svensk besöksnäring växer så den knakar men utvecklingspotentialen är större. Som regionpolitiker ansvariga för besöksnäringsfrågor föreslår vi därför att regeringen tillsätter en utredning av näringen för att förbättra de offentliga stödfunktionerna. (mer …)

 • Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland. (mer …)