• Vi satsar på biografer

  Debattartikel Skaraborgsbygden.se – Conny Brännberg och Emmyly Bönfors Kulturnämnden i Västra Götaland gör en stor filmsatsning. I samband med att Göteborg Film Festival firar 40 år ges digitala biografer runt om i regionen ett erbjudande om att ingå i ett tekniskt nätverk. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan satsar på kulturlyft

  Pressmeddelande- I dag beslutade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om insatser på en rad antal områden för att stärka barn- och ungdomskulturen samt det fria kulturlivet. Den övergripande ambitionen är att bidra till att stärka deltagandet i kulturlivet. (mer …)

 • Kultur håller ihop ett samhälle

  Debattartikel – Conny Brännberg och Roland Utbult Det är endast genom möten och förståelse för varandra som reell integration kan uppnås. Kulturlivet bidrar till att skapa många möten mellan människor och är därigenom en sammanhållande kraft. (mer …)

 • Kultursamverkansmodellen håller på att skjutas i sank

  Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg Förtroendet för kultursamverkansmodellen är i fara. Statens uppräkning motsvarar vare sig behoven eller kostnadsökningarna – med resultatet att regionerna måste tillföra pengar för att hålla institutionerna flytande. Ovanpå detta berövas kulturverksamma ett schablonavdrag, vilket ytterligare vattnar ur kulturlivets resurser. (mer …)

 • Göteborgs kulturkalas 2016 invigt

  Pressmeddelande- Under torsdagen startade Göteborgs kulturkalas 2016 i gång. Det är en av Nordens största kulturfestivaler med omkring 1 300 programstarter. 1,5 miljoner besök väntas. Conny Brännberg (KD), Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, invigningstalade vid ”Posthotellet”. (mer …)

 • Flytta den enklare vården närmare patienterna

  Debattartikel – Bohusläningen GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. (mer …)

 • Följ budgetdebatten i RF

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.

  Följ debatten på webben här.

  Läs GrönBlå Samverkans budgetförslag här.

 • Kraftig satsning på framtidens investeringar

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan gör stora investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi som majoritet tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken GrönBlå Samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus. (mer …)

 • Så investerar vi för regionens framtid

  Debattartikel – Monica Selin m.fl. Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system. (mer …)