• GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande- Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018. (mer …)

 • Skapa bättre förutsättningar för att driva företag

  Insändare Ulricehamns tidning – Valéria Kant En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större s...

 • Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år. (mer …)

 • Klart att konstnärer måste få skäligt betalt

  Debattartikel Aftonbladet – Conny Brännberg Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) kräver i ett debattinlägg att kulturminister Alice Bah Kuhnke vidtar åtgärder för att hålla de löften hon gett avseende konstnärers ersättningar i samband med utställningar.

  I artikeln nämns också de målmedvetna satsningar som görs i Västra Götalandsregionen. Vi har medverkat till att det avtal som staten tecknat med KRO också ska tillämpas i samband med regionala konstutställningar i...

 • Så utvecklar vi kulturarvet

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg, Gun-Marie Daun, Maria Nilsson Intresset för vårt kulturarv ökar. Inte minst ser vi detta genom att småbarnsföräldrar museer, hembygdsgårdar och platser som är kulturhistoriskt intressanta. Det finns ibland en myt om att intresset för det som varit endast finns hos äldre personer, men trenderna är annorlunda. Unga människor är delaktiga och detta märks också via sociala medier. (mer …)

 • Därför stärker vi det fria kulturlivet

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl. GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas. (mer …)

 • Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

  Pressmeddelande Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts fi...

 • Bojkott en populistisk idé som sår split

  Debattartikel GP – Conny Brännberg (KD) och Lars Nordström (L) Alex Bergström (S) vill att Västra Götalandsregionen ska avstå från att delta på Bokmässan. Men att politisera mässan och splittra partiernas hållning att ständigt arbeta med att försvara och befästa demokratin leder sällan till något fruktbart. (mer …)

 • Scenkonst för barn och unga stärks

  Pressmeddelande- 2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamhet för yngre och dess samverkan med det fria scenkonstlivet. Det fattade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om i dag. (mer …)