• Nya inköpspolicyn spar regionen miljoner

  Debattartikel Dagens samhälle – Magnus Berntsson m.fl. 120 mil slangar i sjukvården i Västra Götalandsregionen är nu fria från pvc och ftalater. Vi testar cellulosabaserade material i förbrukningsvaror och skärper uppföljningen vid inköp av läkemedel. Fler och fler fordon som levererar varor till regionens verksamheter är fossilfria. Det är några av resultaten när högre miljökrav i inköpspolicy och miljöplan slagit igenom i regionens verksamheter. (mer …)

 • Historiska investeringar ska utveckla Göteborgs botaniska trädgård

  Pressmeddelande Regionstyrelsen ställde sig i dag bakom en projektinriktning för en 500-miljonerinvestering av uppbyggnaden av nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs botaniska trädgård. I befintlig tidplan föreslås att de nya växthusen ska öppnas för allmänheten i etapper; 2022, 2023 och 2025. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande- Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018. (mer …)

 • Skapa bättre förutsättningar för att driva företag

  Insändare Ulricehamns tidning – Valéria Kant En väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för att vardagen ska fungera. Satsningar på effektiva transporter bidrar till att lösa livspusslet och möjliggör mer tid för familjen. Dessutom ges företag bättre förutsättningar till att växa och därmed bidra till hållbar utveckling. Regionen måste agera påtryckande mot regeringen – och i god samverkan med kommunerna – för att Västra Götaland ska ta del av större s...

 • Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

  Pressmeddelande  – GrönBlå Samverkan Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. (mer …)

 • Så blir regionen mer miljövänlig

  Debattartikel Bohusläningen – Stefan Svensson m.fl. Budgeten för Västra Götalandsregionen för 2018 innebär en ambitionshöjning när det gäller miljöarbete. Vi ska ligga i framkant och vara en av de ledande regionerna i Europa på miljöområdet. Redan i dag minskar vi användningen av giftiga kemikalier i sjukvården och satsar på ökad energieffektivisering i våra lokaler. Vi övergår till mer biobaserade material i engångsmaterial som exempelvis handskar och sopsäckar. Vi jobbar hårt för att ...

 • Budget 2018 – storsatsning på vårdens medarbetare

  Pressmeddelande Stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen. GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts fi...

 • Högre miljökrav i Västra Götalandsregionen

  Regionstyrelsen antog i dag ”Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020”. Ärendet kommer sedan tas upp under regionfullmäktiges sammanträde i oktober.

  Miljö och hälsa hänger starkt samman. Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens miljöarbete är att genom förebyggande arbete undvika att fler människor blir sjuka. Miljöplanen syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsof...

 • Flytta den enklare vården närmare patienterna

  Debattartikel – Bohusläningen GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. (mer …)