• Följ budgetdebatten i RF

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.

  Följ debatten på webben här.

  Läs GrönBlå Samverkans budgetförslag här.

 • Ställ högre miljökrav i regionen

  Debattartikel – Borås tidning Västra Götaland ska vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030 samt fasa ut farliga kemikalier, minska matsvinn och öka återvinningen. (mer …)

 • Kraftig satsning på framtidens investeringar

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan gör stora investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi som majoritet tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken GrönBlå Samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus. (mer …)

 • Så investerar vi för regionens framtid

  Debattartikel – Monica Selin m.fl. Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system. (mer …)