Årsmöte för KD Laxå

På tisdagskvällen 9 februari genomförde Kristdemokraterna Laxå sitt årsmöte på Rastpunkt restaurang utifrån temat ”1-år-vid -makten” och allt det positiva som hänt i Laxå under 2015

– Kristdemokraterna i Laxå har vuxit och fått fler röster under de senaste fyra kommunvalen och nu efter att kristdemokraterna tillsammans med de övriga partierna i Ett bättre Laxå styrt kommunen under hela 2015 är det positivt att kunna lägga ytterligare ett år till handlingarna. De förändringar som skett under 2015 – Bo_Rudolfsson_540x298företagsetableringar, nyinflyttning, bättre ekonomi för kommunen, bättre företagsklimat och känslan av att det går framåt visar att kommunen är på rätt väg, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Vårt årsmöte med alla medlemmar visar att vi kristdemokrater vill fortsätta att skapa en positiv förändring i kommunen utifrån tre ledord – kvalitet, trivsel och trygghet – vilket ska komma alla invånare till del, säger Arild Wanche, ordförande för kristdemokraterna och kommunfullmäktiges ordförande.

Under årsmötet kunde kristdemokraterna i Laxå även omvälja Arild Wanche, KF ordförande, som ordförande för partiavdelningen med Bo Rudolfsson som v. ordförande.
Övriga ledamöter i partiavdelningens styrelse blev Anette Schön, Birgitta Pettersson (kassör), Nea Mustonen och Mats Hård.
Som gäst och talare vid årsmötet kom Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för näringsliv och tillväxt och talade om Örebro kommuns styrning och tillväxt med omkring 2 000 nya invånare varje år.