Fler invånare i Laxå kommun

image

 

 

 

 

 

 

 

Under 2015 har Laxå kommun fått ännu fler invånare så att ökningen från 2014 fortsätter. För en kommun är det två datum som är viktiga, den ena är 1 november då antalet skatteskyldiga och antalet som kommunen får statsbidrag för nästföljande år bestäms samt 1 januari som bestämmer kommunens officiella invånarantal.

För de senaste åren ser det ut enligt följande:

                 1 januari                         1 november
2016           5 676
2015           5 660                                 5 676
2014           5 589                                 5 660
2013           5 552                                 5 592
2012           5 622