Budget 2014

Bild_budget 2014

Vid senaste kommunfullmäktige torsdagen den 23 oktober behandlades Budget 2014 och om det var majoritetens (S+V) förslag eller förslaget från Ett bättre Laxå (KD, M, C, FP och MP) som skulle godkännas av fullmäktige.
Inget av förslagen innehåller något förslag om skattehöjning men det som skiljer mellan förslagen är främst synen på valfrihet och näringslivsklimat.

Majoritetens förslag vann omröstningen (naturligtvis då S+V har majoritet) men vi får se om majoriteten klarar av ekonomin och utvecklingen under 2014. Det är vid valdagen i september som kommunens invånare bestämmer om Laxå kommuns framtid.
Läs budgetförslaget från Ett bättre Laxå  – klicka här