Debattartikel om Länspendelen

Debattartikel_Lanspendel6

Idag (2013-10-29) hade Bo Rudolfsson, Laxå (KD) och Tom Rymoen, Nora (M) en debattartikel införd i Nerikes Allehanda för en snabbare införande av en Länspendel mellan Nora och Laxå.

Under hela 2013 har Örebro Läns Landsting haft en ”tåggrupp” som träffats ganska oregelbundet för att samtala och planera för Länspendeln. Tyvärr var det senaste mötet med gruppen någon gång före sommaren – så arbetet behöver påskyndas för att komma fram till en lösning på frågan om en Länspendel mellan Nora och Laxå (Finnerödja).  Klicka här för att läsa debattartikeln