Övriga beslut vid KF 23 oktober

Förutom budgeten för 2014 och plan 2015-2016 var det också ett antal andra ärenden som avgjordes av kommunfullmäktige:

1. Beslutade att inför s.k. miljömålsbaserad tillsyn av olika verksamheter i kommunen
2. Delårsrapporten pdfför januari – augusti antogs. Årsresultatet enligt prognos är +0,4 Mkr, vilket är 1,4 Mkr sämre än budget. Kommunen kommer därför inte att kunna uppfylla balanskravet i kommunallagen.
3. Fullmäktiges sammanträdesdagar för 2014
4. Att kommunens bolag ska ha två VD:ar. En för LaxåHem och Laxå Kommunfastigheter och en för Laxå Vatten och Laxå Värme.
5. Antog budget och flerårsplan för Synärkes Byggnämnd.
6. Medborgarförslag om lekplats i Bodarneparken – besvarat då handlingsplanen redan innehåller önskemål och behovet av en stor lekplats i centrala Laxå.
7. Medborgarförslag om ”bås” vid busshållplatsen vid höghuset – besvarat då detta handhas av Länstrafiken.
8. Medborgarförslag om att dra tillbaka förslaget om flytt av Hasselfors skola – till kommunstyrelsen för beredning.
9. Gustaf Beck-Friis (M) avsäger sig sin politiska uppdrag i kommunstyrelsen och som partiföreträdare.
10. Richard Nygren (M) vald till ny ledamot i kommunstyrelsen och som partiföreträdare, Johan von Scheele vald till ersättare.
11.