Flytta den enklare vården närmare patienterna

Debattartikel – Bohusläningen
GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård.
Läs merNya steg för en tryggare läkarförsörjning

I dag beslutade Personalutskottet om en prioritering och fördelning av regioncentralt planerade ST-tjänster (specialisttjänstgöring för läkare) riktade mot bristområden.

Detta är ett led i arbetet ned att komma till rätta med läkarbristen inom vissa specialiteter. Av totalt ca 250 ST-tjänster årligen i Västra Götalandsregionen kommer 15 % styras centralt. Det handlar om 45 ST-tjänster.
Läs mer