• Satsning på kortare köer i vården

  I GrönBlå Samverkans förslag till budget för 2017, som presenteras 9 maj, tillförs Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Resursförstärkningen ligger kvar under hela planperioden. Medlen ska användas för att långsiktigt upphandla uppdrag hos externa utförare och i förekommande fall även utöka beställningarna till regionens sjukhus.

 • Kraftig satsning på framtidens investeringar

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan gör stora investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi som majoritet tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken GrönBlå Samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus. (mer …)

 • Så investerar vi för regionens framtid

  Debattartikel – Monica Selin m.fl. Stora satsningar i både sjukvården och kollektivtrafiken gör att investeringsbudgeten för nästa år ökar rejält i Västra Götalandsregionen. Utöver att gå till den dagliga verksamheten bidrar dessa satsningar till en rejäl skjuts för kollektivtrafiken och en efterlängtad upprustning av vårdens IT-system. (mer …)

 • Skaraborg får nytt centrum för specialisttandvård

  I dag beslutade ägarutskottet att bygga ett nytt centrum för specialisttandvård i anslutning till Skaraborg Sjukhus Skövde. Investeringen beräknas uppgå till 246 miljoner kronor. (mer …)

 • Förlossningsvården fördelas mer resurser

  I dag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) om fördelningen av statsbidrag till förlossningsvården.

  Den svenska mödra- och förlossningsvården håller i internationella jämförelser en hög kvalitet. Trots det finns det tydliga utvecklingsområden. Förlossningsvård är ett komplext område med varierande behov av åtgärder och insatser som främst rör bemanning, kompetensutveckling och nya personcentrerade arbetssätt. (mer …)

 • Vaccination mot rotavirus till alla barn i Västra Götaland blir kostnadsfritt

  Idag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att vaccination mot rotavirus införs kostnadsfritt för alla barn i Västra Götaland. Rotavirus drabbar främst barn i åldrarna 6-24 månader och är den främsta orsaken till magsjuka bland barn i Sverige. Det är mycket smittsamt. Sjukdomsbördan av rotavirusinfektion är stor i Sverige och i princip alla barn har vid fem års ålder varit infekterade med viruset. (mer …)

 • Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland. (mer …)