• Brandbeskattning ökar klyftorna

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Västra Götalands medborgare måste få ut mer vård per satsad skattekrona. Regionbudgeten har stor betydelse för sjukvården. Resurser behöver omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta. (mer …)

 • Socialdemokraterna vill ta av vårdpersonalens pensionspengar

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl. GrönBlå Samverkan har fortsatt fokus på omställning av sjukvården för att utveckla och förstärka den patientnära och vardagliga vården. Vi har påbörjat införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det är långsiktiga satsningar för att patienterna i Västra Götaland, nu och i framtiden, ska åtnjuta en kvalitativ, trygg och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård...

 • S vill plundra regionens viktiga pensionspengar

  Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl. Socialdemokraterna vill ta över en halv miljard från regionens pensionspengar och riskerar de anställdas framtida pensioner. De olika lönesatsningarna från socialdemokratin kan allt mer liknas vid sagan om Mäster Skräddare. (mer …)

 • Budgetförslag för 2020 – Fokusering och prioritering

  Pressmeddelande- GrönBlå Samverkans gruppledare kommer att finnas tillgängliga för kommentarer från och med klockan 11.00 idag måndag den 6 maj. Budgetförslaget kan laddas ner här.

  GrönBlå Samverkans budgetförslag fokuserar på de stora satsningar som tidigare gjorts och som fullföljs även år 2020. Det handlar om kontinuitet och långsiktighet för en god utveckling av Västra Götalandsregionen. Samtidigt har de ekonomiska förutsättningarna förändrats och prognoserna visar på ett betydligt...

 • Vi satsar på mer vård per skattekrona och fast läkarkontakt

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl. Vi är övertygade om att sjukvårdens problem inte främst är ekonomiska, utan organisatoriska. Vi tror att lösningarna finns på varje sjukhus, i varje verksamhet och på varje enskild vårdavdelning. Därför vill vi minska den detaljstyrning som sker i dag. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

  Pressmeddelande- Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019 – 2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni 2018. (mer …)

 • Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse

  Pressmeddelande- Monica Selin, Kristdemokraternas regionråd och gruppledare i Västra Götalandsregionen, har blivit invald i Rädda Barnens riksstyrelse. Valet ägde rum vid Rädda Barnens riksmöte under söndagen. (mer …)

 • Vården organiseras som på 1800-talet

  Insändare GöteborgDirekt – Magnus Berntsson I dag kan bostadsadressen avgöra sannolikheten att överleva en sjukdom. I en region kan en patient räkna med en viss tillgänglighet och ett visst behandlingsresultat. I en annan region hade samma patient fått en helt annan väntetid och i värsta fall ett annat behandlingsresultat (mer …)

 • Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende

  Pressmeddelande Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen har i dag fattat beslut om att starta upp arbetet med att etablera en ny självskadeenhet på Östra sjukhuset. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för patienter med komplex självskadeproblematik. Beslutat fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. (mer …)

 • Vården kan göra mer för att mota ensamhet bland äldre

  Insändare GöteborgDirekt – Magnus Berntsson Depression och psykisk ohälsa bland äldre ökar som en konsekvens av ofrivillig ensamhet. Det finns därför goda anledningar att inom vården arbeta med att tidigt upptäcka sociala behov och sätta in åtgärder. (mer …)