• Stärk den nära vården

  Insändare Ulricehamns Tidning – Cristina Bernevång Allt som oftast kommer jag i samtal med människor här i Ulricehamns kommun som klagar över att det är så svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral per telefon eller få tid för läkarbesök eller annan hjälp.

  Och det finns ingen vårdcentral i vår kommun som har öppet efter klockan 17 på vardagar eller mer än några timmar per dag på helgerna. Kristdemokraterna i Västra Götaland vill öka öppettiderna till att omfatta kvällar och h...

 • Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa

  Pressmeddelande På dagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning beslutades det att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas (7-18 år) psykiska hälsa. Redan idag finns 11 sådana vårdcentraler som nu ska utökas till 16. Målet är att öka den geografiska spridningen inom regionen och att kunna behandla fler i den aktuella målgruppen. Framför allt är det i den norra och den nordöstra delen av Västra Götalandsregionen som besöken är få, så äve...

 • Vi organiserar vården som på 1800-talet

  Debattartikel GT – Magnus Berntsson och Hampus Hagman I mitten av 1800-talet fasades åderlåtning ut som gängse behandlingsmetod i vården. Vid samma tid skapades de svenska landstingen. Detta var före den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige och långt före sådant som vi i dag ser som självklart, som till exempel röntgenundersökningar. Likheterna med 1800-talets vård är få, men organisationsmodellen är den samma. Det vill Kristdemokraterna ändra på. (mer …)

  ...
 • Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på

  Insändare GöteborgDirekt  – Magnus Berntsson Under de senaste decennierna kan man skönja bland annat två utvecklingsspår inom svensk hälso- och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner reducerats eller helt försvunnit. (mer …)

 • Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det är en vägledande princip för Kristdemokraternas politik. (mer …)

 • Trygga barn är en framtidsinvestering

  Debattartikel GT – Magnus Berntsson Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Betydligt fler får vård och stöd än tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin men allt fler söker hjälp. (mer …)

 • Mer pengar till förlossningsvård

  Insändare Bohusläningen – Maria Nilsson Vår förlossningsvård visar goda medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor utan diagnos och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en förlossningsvård i världsklass. (mer …)

 • Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

  Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång. (mer …)

 • Äldre ska ha rätt slags vård

  Debattartikel GT – Magnus Berntsson Kristdemokraterna vill se att geriatrisk kompetens, kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vårdpersonal ska arbeta med det som de är utbildade för. Därför behöver kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler egna vårdserviceteam. (mer …)

 • S hotar valfriheten

  Insändare Alingsås tidning – Stefan Svensson I Västra Götalandsregionen finns i dag två vårdval. Sedan 1 oktober 2009 kan invånarna i regionen fritt välja mellan drygt 200 vårdcentraler inom ramen för det valfrihetssystem som kallas VG Primärvård. Den 1 september 2014 infördes ett vårdval för rehabiliteringsinsatser på primärvårdsnivå. (mer …)