• Fler som hjälper dem som utsätter någon för hedersbrott bör straffas.

  DEBATTARTIKEL: Lagstiftningen har kommit långt, men mer behöver göras när det gäller att förhindra hedersvåld och -förtryck. Det skriver Sarah Havneraas och Aase Jönsson, förbundsordförande respektive ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.

  Ingen flicka behöva vara rädd för att hon inte kan komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det måste till aktiva åtgärder på olika nivåer i samhället. Riksdag och regering måste agera, men också människ...
 • Regeringens energiexperiment skadar Skåne

  DEBATTARTIKEL: Den osäkerhet och otrygghet som regeringens energipolitik för med sig slår mot vårt lands konkurrenskraft. Det är en experimentartad politik som till varje pris vill kassera leveranssäker kärnkraft samtidigt som fungerande alternativ saknas. Mitt i detta experiment hittar vi Skåne, vars företag och hushåll får ta den allra största smällen.

  Södra Sveriges ansträngda situation beror i huvudsak på att den planerbara kraftproduktionen är för liten här, samt...

 • Vårdåret 2020 kommer att gå till historien!

  DEBATTARTIKEL: Vårdåret 2020 kommer att gå till historien! Det kan vi konstatera redan när vi lägger första halvåret till handlingarna för vård och omsorg i Helsingborgs stad och för sjukvården vid Helsingborgs Lasarett. Aldrig någonsin tidigare har alla verksamheter på så kort tid tvingats genomföra så omfattande och genomgripande omställningar av verksamheterna. Men det är fortfarande en ansträngande situation för arbetet att begränsa spridningen av COVID-19. Trots detta är målsättningen fö...