• Kristdemokraterna i Skåne höll digitalt partidistriktsårsmöte

  Lördagen den 27 mars höll Kristdemokraterna i Skåne sitt årliga partidistriktsårsmöte med en diger dagordning. På grund av pågående pandemi samlades de cirka 150 deltagarna digitalt via video mötesplattformen Zoom. Under dagen valdes bland annat Maria Berglund till ny partidistriktsordförande, en ny partidistriktsstyrelse valdes, nomineringsriktlinjer och valplan inför valet 2022 fastställdes, samt så behandlades 32 motioner.

  Mötespresidium och tjänstemän gjorde ett mycket gott arbete ...

 • Vargreviren blir som en sorts Skansen utanför tullarna

  Att bo med vargen inpå knuten är att vara otrygg. Det är något som många storstadsbor tyvärr har svårt att föreställa sig.

  Men för den som bor i vargrevir så behöver ofta livet läggas om för att anpassa sig efter vargen. Jägare låter bli att ta med hunden ut på jakt. Familjer vågar inte röra sig i skog och mark. Lekande barn måste hållas under ständig uppsikt. Till och med skolundervisningen påverkas när exempelvis utflykter behöver ställas in efter nya rappo...

 • KD: Sluta lägga krokben för äldre som vill jobba

  Aldrig har dagens seniorer varit så aktiva som idag. De är friskare och piggare än tidigare generationer, på alla tänkbara sätt. Ändå finns det en föråldrad syn på vad man kan bidra med efter att man har fyllt 65. Trots att den allmänna pensionsåldern infördes för drygt 100 år sen – då levnadslängden var betydligt kortare och man inte förväntades leva mer än några år efter 65-årsdagen.

  Många äldre både vill och kan fortsätta arbeta. Ett av de största hindren är negativa attityder...

 • Sverige behöver fler tingsrätter

  Sveriges domstolar har en avgörande uppgift i att upprätthålla tryggheten i vårt samhälle. Deras uppgift är att handlägga ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De ska också tillkännage domen inom rimlig tid. För att kunna uppnå det behöver vi bygga ut rättskedjan och i hela landet. Vi kristdemokrater anser att rättsväsendet ska finnas där människor lever och bor. Sverige har centraliserat vårt domstolsväsende avsevärt de senaste två decennierna. I slutet av 1990-talet fanns det 96 ti...

 • Regeringen bryr sig inte om villaägaren

  Småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste 10 åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

  Nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar – om att underlätta förtätningen av städer och g...

 • KD Skåne arrangerade extra partidistriktsårsmöte, 21/11 – 2020

  Kristdemokraterna i Skåne arrangerade lördagen den 21 november höstens sedvanliga extra partidistriktsårsmöte, vilket på grund av coronapandemin var tvunget att hållas helt digitalt.

  Partisekreterare Peter Kullgren gästade via länk och talade om att Sverige är på väg åt fel håll på alldeles för många områden, men att Sverige, och vi, förtjänar bättre. Budskapet var att med Kristdemokraterna vid rodret skulle Sverige komma tillbaka på stadig kurs.

  Det extra partidistriktsårsmötet...

 • Vi behöver fler familjecentraler i Skåne

  DEBATTARTIKEL: Kristina Hessing Nilsson, du har alldeles rätt. ”En familjecentral är ett helt klart undervärderat redskap” och vi kan inte mer än hålla med dig. Fler skånska kommuner behöver familjecentraler för att stärka och utveckla föräldraförmågan. Kan vi stötta föräldrarna genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande har vi vunnit mycket. Därför blir vi glada att du lyfter detta viktiga arbete och visar på de många fördelar som finns med familjec...

 • Blankt nej till den omoraliska fastighetsskatten!

  DEBATTARTIKEL: Den första januari 2008 avskaffades fastighetsskatten efter många års hårt arbete från oss kristdemokrater. Vi hade goda skäl, skriver representanter för partiet.

  Fastighetsskatten var avskydd. Den var oförutsägbar, godtycklig och beskattade hushållens bostäder löpande oavsett de hade några löpande inkomster och kunde betala. I bostadsområden med en växande popularitet bidrog fastighetsskatten till en socioekonomisk segregation då de som int...

 • Problemet med människors ensamhet måste lösas.

  DEBATTARTIKEL: Ensamheten i samhället breder ut sig efter den senaste tidens nedstängning med besöksförbud på äldreboenden och rekommendationer att hålla avstånd. Det är förstås centralt att följa riktlinjerna för att skydda riskgrupper och rädda liv, men det har också inneburit att många blivit alltmer isolerade. För att lösa denna utmaning krävs nya idéer.

  När vi tagit oss genom virusprövningarna är det hög tid att börja låta läkare s...

 • KD: Bygg fler småhus – för familjernas skull.

  DEBATTARTIKEL: Folk ska kunna känna sig och vara trygga. Våra svenska trädgårdsstäder är boendemiljöer som är formade utifrån människans behov av naturen, ett sammanhang och en plats att kalla sin egen. Studier visar också att barn som växer upp i småhusområden har bättre kognitiv, fysisk och social utveckling. Det handlar bland annat om att tätbebyggda staden med buller, dåliga luft och trångboddheten är påfrestande för barnen.

  För den som har möjlighet, blir det därför ett ansvarstag...