• Det krävs tydliga mål kring hur hemlösheten i Sverige ska minska

  För någon vecka sedan presenterade Handelns utredningsinstitut ännu en gång årets julklapp – 2021 var det inte så oväntat evenemangsbiljetten. Sverige och världen har genomlidit en fruktansvärd pandemi och behovet av möten, upplevelser och sociala kontakter är stort och trängande. Men vi glömmer ibland de allra viktigaste behoven för dem som har de största problemen. För nu biter vinden i kinderna och snart är det jul igen. En mysig tid för många. Men runtom i Sverige finns det också människo...

 • Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas.

  Det behövs särskild kunskap och kompetens för att möta de speciella behoven hos äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, Kristdemokraterna.

  Många äldre är drabbade av psykisk ohälsa och antalet demenssjukdomar i Sverige ökar.

  Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas, både för att möta ökade behov och för att befolkningen blir allt äldre.

  Kristdemokraterna i Region Skåne prioriterar äldre och gör därför en satsning...

 • Motion: Hälsosamtal från 40 år för alla

  Vi är övertygade om att den bästa sjukvården är den som inte behövs. Därför är vår målsättning att alla 40-åringar ska erbjudas riktade hälsosamtal eftersom även små förändringarna i levnadsvanor kan göra stor skillnad. Om ett hälsosamtal skapar en god vana är det en stor kostnads besparing och investering i livskvalitet för den enskilde såväl som för samhället. Det förebyggande folkhälsoarbetet är en investering som kan betala sig själv genom minskade kostnader för sjukdomar som skulle kunna...

 • Sommarlovet ger ledighet från skolan, men inte från det svåra i livet.

  Vi kristdemokrater vet att relationer mellan människor inte är något som kan åtgärdas genom politiska beslut. Det som behövs är ett mänskligare samhälle där varje enskild person är villig att bidra till en samhällsgemenskap präglad av tillit och ansvarstagande, skriver Per Einarsson, Maria Berglund och Torsten Elofsson, KD.

  Ensamhet är en stor orsak till psykisk ohälsa bland både unga och äldre. Människor är sociala varelser...

 • Många människor lider fortfarande av sviterna av pandemin

  Ensamheten tär på många i vårt land. Många äldre led redan före pandemin av ensamhet. För dem och för många fler blev pandemins isolering en närmast omänsklig prövning. Folkhälsomyndigheten rapporterar om ökad oro och ångest hos äldre, men vi vet att ofrivillig ensamhet också påverkar den fysiska hälsan.

  Ny SCB-statistik för 2020 visar att ofrivillig ensamhet också drabbar i andra åldrar och grupper: högst andel ensamma såg de hos arbetslösa personer. Var femte arbetslös hade känt sig ...

 • Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

  Depression bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. De är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta kan vi i KD inte acceptera.

  Drygt var tredje kvinna och var femte man över 77 år lider av ångest och bland äldre är depression så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Detta är ett mänskligt lidande som vi aldrig får acceptera eller blunda för, anser Kristdemokrater...

 • Dagens svenska vänsterfeminism har kört fast. 

  Vänsterfeminismen har fastnat i sina ogreppbara teorier. Den tar inte hänsyn till de problem som verklighetens kvinnor möter i sin vardag. Vi i Kristdemokraterna vill att Sverige får en människonära jämställdhetspolitik. 

  Ett av de stora problem som många flickor och kvinnor brottas med idag är psykisk ohälsa, något som har blivit allt vanligare. Det börjar redan i ung ålder. Flickor i åldern 12-18 mår sämre och är mindre nöjda med sig själva än pojkar. Även förskrivningen av psykofarmaka...

 • Kristdemokraterna i Skåne lanserar satsningar som förbättrar för Skånes äldre.

  Det har blivit tydligt de senaste åren att Kristdemokraterna har högt förtroende hos svenskarna i viktiga välfärdsfrågor, såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Därför är det viktigt att visa, inte minst för de äldre i Skåne, att Kristdemokraterna även fortsättningsvis har förslag och idéer för att utveckla vår gemensamma välfärd. Under våren har Kristdemokraterna i Skåne tagit fram en rapport där vi samlat ihop och presenterar 17 konkreta och skarpa förslag för de äldre i Skåne som utgår...

 • KD: Vi vill stå på brottsoffrets sida i ett otryggt samhälle

  Tryggheten sviktar i vårt samhälle. Därför vill vi bygga ut hela rättsväsendet och i synnerhet polismyndigheten för att långsiktigt kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten.

  Vi behöver kunna möta den ökade och allt grövre brottsligheten i samhället. Vi i Kristdemokraterna vill därför satsa 8,7 miljarder mer än regeringen de närmaste tre åren – och det kommer behövas. I vårbudgeten gör vi specifika satsningar för ökad kvinnofrid. Kvinnojourerna runt om i landet tar idag ett sto...

 • Maria Berglund ny ordförande för KD i Skåne

  Bjuvspolitikern Maria Berglund ska leda Skånes kristdemokrater inför valrörelsen 2022. Hon valdes till distriktsordförande på partiets årsmöte.

  Bjuvsbon och lokalpolitikern Maria Berglund har sedan två år tillbaka varit förste vice ordförande för Kristdemokraterna Skånes partidistrikt. Nu har de röstat fram henne som ny ordförande och efterträdare till Alexander Harrison. – Den första uppgiften är att leda distriktet genom en valrörelse och för det krävs det att m...