• Nyhetsinslag om resurscentrum

  Under veckan har SVT Nyheter Sörmland rapporterat om vår motion om ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Resurscentrum mot hedersförtryck

  Pressmeddelande Landstingsfullmäktige biföll i dag Kristdemokraternas förslag att utreda förutsättningarna att inrätta ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.  Målet är att utsatta ska få tillräckligt stöd och hjälp. (mer …)

 • Mänsklig närvaro i livets slutskede

  Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren Landstingsfullmäktige har röstat igenom Kristdemokraternas förslag att volontärer ska erbjuda stöd till sjukhuspatienter som är i livets slutskede. Det är glädjande – och samtidigt nödvändigt – att vi tar till vara på kraften från ideella organisationer. (mer …)

 • Budgetsatsningar på familjer och äldre

  Budget 2017 I dag presenterar Kristdemokraterna sitt förslag till landstingsbudget för 2017 med flerårsplan för 2018 och 2019. I budgetförslaget görs flera satsningar på barnfamiljer och äldre. (mer …)

 • KD-förslag uppmärksammas

  SVT Nyheter Sörmland uppmärksammar Kristdemokraternas förslag om diabetesscreening som landstingsfullmäktige biföll i veckan.

 • Ja till flera KD-motioner

  Kristdemokraterna gör skillnad även i opposition. Det visade sig inte minst vid dagens landstingsfullmäktige. Då röstades flera av våra motioner igenom: (mer …)

 • Barnskyddsteam – inte en dag för tidigt

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren Nyligen biföll landstingsstyrelsen Kristdemokraternas förslag om att inrätta ett barnskyddsteam i Sörmland. Efter flera års utredningar är vi mycket glada att det nu står klart att förslaget kommer att bli verklighet nästa år. (mer …)

 • Barnskyddsteam blir verklighet

  Pressmeddelande I dag biföll landstingsstyrelsen Kristdemokraternas förslag om att inrätta ett barnskyddsteam i Sörmland under 2017. – Vi är glada och stolta att förslaget nu äntligen kommer att bli verklighet, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget. (mer …)

 • Diskussioner om Svealandsregionen

  Svealandsregionen Representanter för Kristdemokraterna från länen i den tänkta Svealandsregionen träffades i dag i Västerås för att diskutera regionindelningen. På bilden syns gruppledarna för Kristdemokraterna i landstingen.

 • Underlätta för småbarnsföräldrar

  Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren Föräldrarollen kan av olika anledningar kännas svår. Det kan vara att barnet inte slutar gråta, en förälder som har annat som kretsar runt i huvudet och har svårt att fokusera på sitt barn, och problem med anknytning mellan barn och förälder. Det viktigaste i ett litet barns liv är anknytningen till föräldrarna. Om det brister i sådana sammanhang är det angeläget att stöd finns tillgängligt. (mer …)