• Ge våra unga diabetiker en digital mottagning

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren Diabetes är en påfrestande sjukdom som många unga måste leva med dygnet runt, under resten av sitt liv. I Sörmland finns det 1 395 patienter med typ 1-diabetes och av dessa är 295 personer mellan 18-30 år. (mer …)

 • Hur många flickor kommer att giftas bort i sommar?

  Debattartikel i Metro

  På sommarlovet vet vi att många unga flickor bävar inför att åka på semester med familjen i hemlandet.

  Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, bekämpandet av tvångs- och barnäktenskap är angeläget och kräver aktiva åtgärder från samhället. (mer …)

 • Inrätta en digital diabetesmottagning

  Pressmeddelande Unga vuxna med typ 1-diabetes är en grupp patienter som vården har svårt att nå. Nu föreslår Kristdemokraterna att landstinget inrättar en virtuell diabetesmottagning för att lättare kunna möta patientgruppens behov. (mer …)

 • Äntligen handlingsplan mot könsstympning

  Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren Könsstympade flickor och kvinnor kräver särskild varsamhet när de söker vård. Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap för att ta emot drabbade och ge dem rätt hjälp. Det känns därför glädjande att landstingsfullmäktige nyligen biföll Kristdemokraternas förslag att avsätta medel för att förbättra vården och omhändertagandet av könsstympade flickor och kvinnor. (mer …)

 • Landstingen måste skrotas

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter Personalbrist, stängda vårdplatser och ökad sjukfrånvaro. Det är problem som tydligt märks av i Landstinget Sörmland och som vi delar med stora delar av landet. För att säkra kvalitén på sjukhusvården och få en jämlik vård i hela landet står vi kristdemokrater fast vid att styrningen av vården måste ändras. När andra försöker lappa och laga i systemet har vi en stor reform att föreslå. Sjukhusvården måste förstatligas! (mer …)

 • Politisk kraftsamling för sörmländsk vård

  Debattartikel i Södermanlands Nyheter SN skriver på sin ledarsida den 2 maj om vikten av politiskt ansvar och blocköverskridande samarbete. Krisen inom vården är djup, och den senaste tidens händelser visar på behovet av handlingskraft och dialog. Patienter, personal och hela avdelningar har påverkats, och vi behöver en kraftsamling och samförstånd.

  (mer …)

 • Landstinget ska förbättra vården för endometriospatienter

  Pressmeddelande I dag biföll landstingsfullmäktige Kristdemokraternas förslag om att utvärdera hur vården av endometriospatienter kan förbättras i Sörmland. – Förhoppningsvis kommer det bidra till att fler drabbade tas på allvar, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget. (mer …)

 • Sara Skyttedal besöker Sörmland

  Tidigare i dag kampanjade Sara Skyttedal, ordförande för KDU, på Nyköpings gymnasium tillsammans med kristdemokrater i partiavdelningen. Det blev flera intressanta och givande diskussioner med eleverna på skolan.

  Ta chansen att komma och lyssna när Sara Skyttedal talar i Vagnhärad i kväll!

  Tid: 18.00 Plats: Gärdesvägen 35, Vagnhärad

 • Inför vårdserviceteam för bättre vård

  Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Södermanlands Nyheter För många som arbetar inom vården är i dag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård men allt för ofta måste vårdpersonal ägna alltför mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen,...

 • Sms-livräddare kommer att rädda liv

  Insändare i Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Södermanlands Nyheter 2014 biföll landstingsfullmäktige Kristdemokraterna förslag om att införa sms-livräddare i Sörmland. Att den S-ledda Koalitionen (S, MP, C och L), efter gjorda utredningar, nu lovar att ta tag i frågan är glädjande och kommer att leda till att fler patienter överlever hjärtstopp. (mer …)