• 1 oktober internationella äldredagen!

  Hur man behandlar sina äldre säger mycket om vilka värderingar som styr samhället.
  I Stockholm arbetar vi aktivt med att förbättra seniorvården varje dag!
  Vi har bland annat:
  -Sollentuna sjukhus/Capio som öppnar 30 nya geriatriska vårdplatser.
  -Äldre ska vara trygga i att vården i dess olika delar fungerar, där husläkare, hemsjukvård och geriatrik verkar i ett väl sammanhållet nätverk och där tillgången till äldrepsykiatrisk kompetens är god.
  -Nästan alla vårdcentraler har en särskild äldremottagning.