• Ella Bohlin och Caroline Szyber tar plats i KD:s högsta ledning

  Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Ella Bohlin och riksdagsledamoten från Stockholm Caroline Szyber valdes under söndagen in i partiets verkställande utskott. Ella Bohlin vill bland annat lyfta utmaningarna i sjukvården till en nationell nivå. Caroline Szybers centrala frågor är säkra gator och tak över huvudet.

  – Nationella problem behöver nationella åtgärder. Till exempel har vår partiledare Ebba Busch Thor lyft fram förlossningsvården och det tror jag är viktigt att jobba vidare med, säger Ella Bohlin.

  Kristdemokraterna har beslutat att ha stort fokus på vård- och omsorgsfrågorna inför valet 2018. Det verkställande utskottet består av partiledaren, vice ordförande och fyra ledamöter.

  – Jag tror att partiet kan ta tillvara på min kompetens inom sjukvårdsfrågor. Jag har ansvar för barn och äldre som sedan länge ligger KD nära hjärtat. En stor andel av Sveriges patienter kommer i kontakt med vården i Stockholms läns landsting, inte minst för att vi har en stor del av den högspecialiserade vården, säger Ella Bohlin.

  Caroline Szyber på Kristdemokraternas riksting 2017.

  Caroline Szyber är riksdagsledamot för Stockholms stad och ordförande för civilutskottet som bland annat beslutar om bostadfrågor.

  – Bostadsfrågan är ett gigantiskt problem för breda grupper. Vårt parti vågar i de här frågorna öppna de dörrar som regeringen inte klarar. Rikstinget har till exempel tagit avgörande beslut om att reformera hyresregleringen och att trappa ned på ränteavdragen, säger Caroline Szyber.

  I samband med att den nyvalda partistyrelsen hade sitt första möte under söndagen, valdes Caroline Szyber in i det verkställande utskottet för Kristdemokraterna.

  – Otryggheten som breder ut sig till följd av en försvagad poliskår och ett otillräckligt rättssystem sliter isär tilliten. Vi kan inte vara utan tillit som samhällskomponent. Kristdemokraterna har vassa förslag för att vända den här utvecklingen, avslutar Caroline Szyber.

   

  Läs mer på Caroline Szybers blogg >>