• Nu är äntligen alla röster räknade!

  Kristdemokraterna fick 10 ordinarie ledamöter och 27 ersättare i regionfullmäktige. Jag ser fram emot att jobba för genomslag för kristdemokraternas politik i Regionen Stockholm. Totalt personkryssade 3 721 personer mitt namn. Stort tack för förtroendet!

 • Beslut om ny studie för riskbaserad mammografi för kvinnor över 74 år

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att Region Stockholms tre bröstcentrum (Södersjukhuset, Karolinska och St. Görans) ska ta fram en studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år. I dagsläget finns ingen sådan studie. Riskbaserad screening innebär att man screenar kvinnor utifrån risk att drabbas av bröstcancer. Idén är att de kvinnorna med störst risk ska följas upp oftare. – Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Vi behöver göra nå...

 • Fem miljoner vaccinationer i Region Stockholm

  I september (9 september) har fem miljoner vaccinationer utförts och registrerats i Region Stockholm sedan vaccineringen började i december 2020. Vaccineringen mot covid-19 har åter igen tagit fart efter att Socialstyrelsen gått ut med nya rekommendationer om ytterligare vaccindoser från och med 1 september. – Det finns gott om vaccinationstider tillgängliga och jag vill uppmuntra särskilt äldre, riskgrupper och ovaccinerade att ta tillfället i akt att vaccinera sig, säger vårdutveckli...

 • Beslut taget om studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år

  I dag beslutade vi i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd att Region Stockholms tre bröstcentrum (Södersjukhuset, Karolinska och St. Görans) ska ta fram en studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år. Socialstyrelsen rekommenderar idag bröstcancerscreening för kvinnor 40–74 år. Det saknas idag kunskap om effekterna av att kalla äldre kvinnor. Vi vill göra något åt den åldersdiskriminering som kvinnor över 74 år upplever i och med att de inte kallas till mammografi....

 • Nu är alla röster i Region Stockholm räknade

  Jag vill tacka alla som röstat på oss. Resultatet som kom idag innebär 10 av 149 mandat i regionfullmäktige kommande mandatperiod. Vi gjorde ett bra val, inte lika bra som förra gången, men bättre än tidigare perioder. 2018 fick Kristdemokraterna i Region Stockholm 7,74 procent och 2014 5,57 procent. Oavsett om vi är i opposition eller majoritet så kommer Kristdemokraterna alltid att stå på den svages sida och kämpa för en god och jämlik sjukvård. Under den senaste mandatperioden har ...

 • Alla ska få en fast läkarkontakt

  Målet är att alla i Region Stockholm ska vara listade på en fast och namngiven läkare inom primärvården. Men allra viktigast är det är de allra äldsta som många gånger lider av multisjukdomar. Därför vill vi tillsätta en genomförandeplan för att alla invånare som är 85 år och äldre ska vara listade hos en namngiven läkare från och med 2023. Detta är ett sätt att säkerställa att de med störst vårdbehov får gå först.

  Idag är omkring 82 procent av de som är 85 år och äldre i Regio...

 • Regionen ska ha världens bästa cancervård

  Var tredje svensk drabbas av cancer. Sjukdomen berör hela familjer, barn, föräldrar, partners och vänner. En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik cancerbehandling är tidig upptäckt. Ju tidigare, desto bättre! Därför är det viktigt att så många kvinnor som möjligt deltar i mammografi. Idag går bara 70 procent av de som kallas, på mammografi. Det behöver bli fler. För att öka tillgängligheten till mammografi vill Kristdemokraterna öppna en till mammografimottagning i länet. Vi v...

 • TIO FÖRSLAG FÖR ATT STOPPA VÄLFÄRDSFUSKET

  Varje år försvinner mångmiljardbelopp från välfärden genom oriktiga utbetalningar och fusk. Därmed sker en urholkning av såväl de gemensamma tillgångarna som tilliten till välfärdssystemet. Fusk har länge kunnat fortgå utan tillräckliga åtgärder från det offentliga. Även om regeringen sömndrucket vaknat till inför problematiken kvarstår handfallenheten. Exempelvis gör sekretessregler det fortsatt svårt för myndigheter att dela information med varandra. Välfärdssvinnet beräknas uppgå till omkrin...
 • BYGG EN GRÖN PIAZZA OVANPÅ SERGELS TORG

  Sergels torg har sedan det anlades för över 50 år sedan varit en av Stockholms mest kända mötesplatser. Men det är också en av stadens mest otrygga platser och har under flera decennier varit ett nav för drogförsäljningen i city. Med sitt geografiska läge och anslutning till T-centralen, är Sergels torg en naturlig mötesplats. Men den går att göra så mycket mer trivsam än idag. Genom att däcka över dess nedre del och anlägga en grön mötesplats med serveringar, kan platsen nå sin fulla potentia...
 • STOCKHOLM SKA HA SVERIGES BÄSTA FÖRETAGSKLIMAT

  Att man som stockholmspolitiker vill att staden ska ha Sveriges bästa företagsklimat, kan låta som en självklarhet. Men det är det inte. Under Socialdemokraternas ledning föll Stockholm som en sten i Svenskt näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat, från plats 22 till 123. Trots att pandemin slog undan fötterna på många av stadens företag så har staden under denna blågröna mandatperiod återhämtat sig i rankingen. Vårt mål är att Stockholm ska ha landets bästa företagsklimat år 202...