• Kommun- och regionledningsdag på SKR

  8 juni deltog jag i ett panelsamtal under Kommun- och regionledningsdagen som hölls i Stockholm. Samtalet handlade om hur vi bäst formulerar vår vårdpolitik lokalt. Vi diskuterade bland annat fler vårdplatser och mer personal. Det handlar inte minst om att säkerställa en god arbetsmiljö för all personal inom vården. Jag medverkade tillsammans med Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Riksdagens Socialutskott. Anders Lundström, Regionråd Skåne och ordförande Sjukhusstyrelsen Helsingborg. Mali...
 • FORTSÄTT MED MAMMOGRAFI FÖR KVINNOR ÖVER 74 ÅR

  Som toppkandidat inför valet i Region Stockholm fick jag nyligen förmånen att träffa SVT Stockholm och prata om en av mina hjärtefrågor på en plats som kopplas till just den frågan. SVT bad oss politiker svara på varför vi engagerat oss i politiken, varför vi valde just vårt parti samt vad vi gör för att koppla bort politiken. Vi valde att träffa SVT vid Bröstcentrum på Karolinska i Solna. Hör varför i klippet via länken via profilen!

 • 6 juni 2022

  Önskar er alla en fin nationaldag! 

 • Besökt Mandometerkliniken Novum

  Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ligger Mandometerkliniken Novum, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

  Jag fick höra om fantastiska behandlingsresultat, forskning och utvecklingsprojekt samt gå rundvandring på kliniken med bl a Per Södersten, Cecilia Bergh (grundare), Anna Anvret och Jenny Nolstam. Extra fint att höra en egenerfaren kvinna berätta om hur hon tack vare Mandometern i dag är utskriven efter ätstörningsproblematik sedan 15-årsåldern, idag är hon 33 år...

 • Intervju med TV4 Nyheterna om prostatacancertestning

  50 000 män i Region Stockholm och Gotland kommer att kallas för testning under en treårsperiod. Förhoppningen är att det ska leda till att man hittar cancer tidigt och sätta in behandling. Prostatacancer är den dödligaste cancerformen bland äldre män idag. Se hela inslaget: Pilotprojekt ska regelbundet testa 50-åringar för prostatacancer (tv4play.se)
 • Panelsamtal om kvinnohälsa

  4 maj hade vi ett fullsatt frukostseminarium på Scandic Continental i Stockholm om kvinnors hälsa. Paneldeltagarna var eniga om att vården måste bli mer jämställd, att vårdköerna måste kapas och att kvinnor måste ha mer makt att bestämma över sin egen vård. Vi Kristdemokrater i Region Stockholm vill satsa pengar på att öppna ett nationellt forskningscenter kring kvinnors hälsa och sjukdomar. Höja åldern för mammografi till att gälla även över 74 år, samt starta ett särskilt endometrios-centru...
 • Extra fint fullmäktige med besök av Ukrainas ambassadör

  Extra fint då vi fattar beslut om att stödja Ukraina. Vi avbryter samarbeten med ryska regioner och gästas av Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk. Region Stockholm fortsätter stödja Ukraina med internationellt bistånd. Genom snabbare beslut kommer det vara möjligt att hjälpa Ukraina med bistånd till ett värde av högst 50 miljoner kronor vid varje tillfälle. Det beslutades vid ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 22 mars. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att avsluta kvarvarand...
 • Vården måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer

  Idag presenterar enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum en rapport om våld i nära relation och hälsa där jag inledningstalar. Våld i nära relation drabbar tyvärr många, både i Sverige och internationellt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2021) har nästan var tredje kvinna i världen någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. I Sverige har var fjärde kvinna någon gång i sitt liv utsatts för våld i nära relation (BRÅ, 2012). Våldet mot ...
 • Vi står med det ukrainska folket

 • Nu har vi valt listor inför valet nästa år

  Désirée Pethrus fick förtroendet från Stockholms stad och län att stå som toppnamn på regionlistan. Jag är tacksam för förtroendet och hoppas bidra till att vi når framgångar i valet 2022. Ebba Busch toppar vår riksdagslista i stad och län och i hela landet, men till vårt andra toppnamn i Stockholms stad har Christian Carlsson valts. Erik Slottner valdes att toppa kommunlistan i Stockholms stad. Ser fram emot att bedriva valkampanj med dessa och alla Kristdemokrater i stad och län för valfram...