• Politisk sekreterare till Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna i Region Stockholm finns representerade i regionfullmäktige och verkar för närvarande i opposition, men har lång vana av att leda i majoritet. Vi söker nu dig som vill arbeta med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor samt andra förekommande frågor för vårt parti i Region Stockholm.

  Kristdemokraterna prioriterar vårdfrå...

 • Välkommen Jonas Sareld, ny kanslichef på Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Jag är glad att idag kunna presentera och välkomna Jonas Sareld till Kristdemokraterna i Region Stockholm. Jonas arbetar idag med samhällskontakter i sin roll som Public Affairs Manager på Sanofi. Han har tidigare även erfarenhet som programdirektör och VD på Medtech4Health men också andra vårdrelaterade uppdrag, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Jonas är utbildad socionom och har därutöver också lång erfarenhet av politiskt arbete inom Kristdemokraterna. Både som poli...
 • Nytt år och nya politiska möjligheter!

  Denna vecka drar det politiska arbetet igång på allvar med en ny mandatperiod för Kristdemokraterna i Region Stockholm. Många styrelser och nämnder har bytts ut eller förändrats vid årsskiftet. Det politiska arbetet fortsätter i opposition med att presentera och utveckla Kristdemokraternas politik. Välkommen Carl-Johan Schiller som tidigare haft olika uppdrag i regionen för KD men som nu blir heltidspolitiker. Carl-Johan kommer att ha olika uppdrag men framförallt sitta som 2:e vice ordföra...
 • Stort fokus på vårdcentralerna i Kristdemokraternas budget för Region Stockholm

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Vår ambition är att vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården, vilket kräver resurser. Det räcker inte bara att tillskapa en primärvårdsnämnd som det nya vänsterstyret planerar. Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm i sin oppositionsbudget göra flera viktiga satsningar för att förstärka sjukvården. Vi föreslår att mer pengar läggs på vårdcentralerna, än vänsterstyret. Vår uppräkning för vårdcentralerna för 2023 blir sex proce...
 • Stockholm hela livet

  Sveriges huvudstad har alla förutsättningar att vara världens bästa stad att födas, bo, leva och åldras i hela livet. Det handlar om att man ska känna sig trygg dygnets alla timmar. En äldreomsorg där den äldre behandlas med värdighet och kan påverka sin egen vardag. En barnomsorg där personalen får mer tid för varje barn, med fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen. En tillgänglig och välutvecklad elevhälsa. Ett Stockholm för hela livet.

  KD prese...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på att förebygga cancer

  Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren. Idag överlever nära nio av tio som drabbas. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Därför är det av största vikt att få så många kvinnor som möjligt att delta i mammografiundersökning. Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år, vilket är Socialstyrelsens riktlinjer.

  Många kvinnor är friska och aktiva ...

 • Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med stort fokus på barn

  Kristdemokraterna satsar tio miljoner kronor för att fler familjecentraler ska kunna öppna i vår region. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Genom familjecentralerna kan vi samla allt stöd som man behöver som barnfamilj och öka samarbetet mellan MVC, BVC, öppen förskola och kuratorer. Vi vill förebygga att barn och unga drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn.

  Vi satsar också mer pengar, än det nya vänsterstyret, för att stärka vårdcentralerna. Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, vilket vänsterstyret gör. Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm Läs pressmeddelande: Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023 | Kristde...
 • Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn och visar på ansvarsfulla satsningar på hälso- och sjukvården. – Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, säger Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Därför gör vi flera viktiga satsningar och utredningar för att för...

 • KD Stockholms stadshus söker politisk sekreterare med ansvar för äldre- och socialpolitik

  Är du intresserad av äldre- och socialpolitik med kommunperspektiv? Då kan du vara den vi söker som ny politisk sekreterare.

  Om tjänsten:

  Som politisk sekreterare med huvudansvar för äldrefrågor arbetar du tillsammans med övriga på kansliet för att bistå gruppledare och fullmäktigegrupp med bevakning och underlag.

  I denna tjänst ingår att omvärldsbevaka, följa utvecklingen inom staden på tilldelade områden, skriva motioner, ta fram underlag samt politikutveckla inom framf...