• Börja leverera förslag på hur vården ska skyddas

  Regeringen har i ljuset av den tuffa ekonomin beslutat att stötta Region Stockholm med över 1,2 miljarder. Kristdemokraterna i regionen tar nu steg för att stärka vården. Vi väntar spänt på besked från styret och Aida Hadzialic (S) hur de tänker använda regeringens medel. Det är dags att ta på sig ledartröjan och agera! – Kristdemokraterna föreslår en 2 % ökning av ersättningen för primärvårdens mottagningar (kostnad: 150 miljoner kronor). – Vi vill se en förstärkning på närmare 20...
 • Världshälsodagen 7 april

  Den 7 april hyllas WHO:s grundande (1948) och global hälsa lyfts fram. Visste du att efter rent vatten är vaccinationer det mest effektiva sättet att främja folkhälsan? Idag vill vi Kristdemokrater därför betona vikten av ett strukturerat äldrevaccinationsprogram. Barnvaccinationsprogrammet har visat sig vara oerhört effektivt och vi vill nu införa ett liknande för äldre i regionen. Äldres hälsa var i fokus under pandemin, men dessa frågor har nu återigen hamnat långt ner på prioriteringslistan....
 • Seger!

  En samlad opposition räddade intensivvårdsrehab på Remeo! Idag har en samlad opposition (KD, M, L, V, SD) röstat för samma förslag och räddar därmed kvar den unika intensivvårdsrehabiliteringen i Region Stockholm som riskerade att försvinna på grund av styrets (S, C och MP) sparbeting. Frågan om att rädda kvar intensivvårdsrehabiliteringen var uppe till behandling på en extra hälso- och sjukvårdsnämnd. Akutsjukhusen har av ekonomiska skäl haft svårt att skicka vidare patienter på intensivvård...
 • Kristdemokraterna i Region Stockholm söker politisk sekreterare

  Politisk sekreterare till Kristdemokraterna i Region Stockholm

  Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som uppsöker vården eller åker kollektivt. Kristdemokraterna i Region Stockholm finns representerade i regionfullmäktige och verkar för närvarande i opposition, men har lång vana av att leda i majoritet. Vi söker nu dig som vill arbeta med bland annat trafik-, klimat- och regionplaneringsfrågor samt andra förekommande frågor...

 • Demenscertifiera regionens akutmottagningar och närakuter

  I och med att vården förbättras och medellivslängden ökar drabbas fler av demens och alzheimer. Kristdemokraterna strävar efter att säkerställa att äldre får den omsorg de förtjänar genom att införa en Silviahemscertifiering av regionens akutmottagningar och närakuter. Detta initiativ syftar till att utrusta vårdpersonalen med rätt kunskap och verktyg för att kunna ge äldre med demenssjukdom det stöd de behöver. Läs mer i Mitti – länk: Demenscertifiera regionens akutmottagningar och n...
 • Vänsterstyret struntar i fattade beslut kring intensivvårdsrehabilitering

  På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) skulle frågan om att säkra intensivvårdsrehabiliteringen i region Stockholm upp till beslut. Detta skedde inte, trots att detta beslutas om. -Vänsterstyret, med socialdemokraternas Talla Alkurdi vid rodret, struntar i att följa demokratiskt fattade beslut. Därför krävde vi idag att ett extra insatt nämndmöte hålls senast 5 mars, säger Désirée Pethrus (KD), gruppledare i HSN. Vänsterstyret skickade idag fram tjänstemän som i sin tur hänvisade till ”...
 • Regeringen har tagit Sverige in i Nato

  Det är en historisk dag för Sverige och säkerheten för vårt land. Det har nu gått två år sedan Rysslands storskaliga och olagliga invasion av Ukraina inleddes. Än en gång är det krig på kontinenten och säkerhetsläget har inte varit lika allvarligt sedan andra världskriget. Kristdemokraterna och regeringen jobbar målmedvetet för att stärka den svenska säkerheten och Natomedlemskapet är en förutsättning för ett tryggare och starkare Sverige och Europa.
 • Kristdemokraterna visa vägen – prioriterar kvinnosjukvården

  Kvinnor med endometrios och gynekologisk smärta måste få bättre vård än idag! Under min tid som riksdagsledamot engagerade jag mig för att få till nationella riktlinjer för endometrios-vård. Efter att agerat med interpellationer och motioner så kom det till slut Nationella riktlinjerna på plats, till gagn för beslutsfattare och professionella inom området! Vi pratar om behov av insatser vid tidiga symtom, rätt diagnostik, effektiv medicinering, behandlingar, smärtlindring och mycket mer. Jäms...
 • Jämställdhetsprogram för staden

  Ett jämställt Stockholm!

  Nu lanserar KD Stockholms stad ett jämställdhetspolitiskt program med 13 konkreta förslag fördelat på fyra olika områden, för att öka jämställdheten i Stockholm. Stockholm har på många sätt kommit långt med jämställdheten men mycket finns kvar att göra. Vi ser hur jämställdheten i Stockholm på många områden backar när otryggheten på gator och torg gör att att unga kvinnor anpassar sig efter rädslan för att utsättas för brott. När ca 3000 kvinnor i Stockholmsreg...

 • Regeringen räddar stockholmsvården från Aida Hadžialićs (S) neddragningar

  Regeringen räddar stockholmsvården från Aida Hadžialićs (S) neddragningar Regeringen ingriper nu genom ett miljardstöd till sjukvården i Stockholmsregionen, som befinner sig i en svår situation till följd av Aida Hadžialićs (S) och vänsterstyrets neddragningar. Syftet med regeringens medel till dom 21 regionerna är att behålla sjukvårdspersonal. Regeringens satsning om 6 miljarder kronor räcker för att anställa upp till 7000 sjuksköterskor. – Det bör innebära att ingen vårdpersonal ...