• Ella Bohlin (KD) Sveriges mest kryssade regionpolitiker

  Ella Bohlin (KD)

  När nu rösträkningen till Sveriges landstings- och regionfullmäktige är färdigställd står det klart att Ella Bohlin (KD) är landets mest kryssade regionpolitiker. Ella Bohlin, regionråd från Stockholm, fick totalt 7 314 kryss, vilket är mer än någon annan landstingspolitiker i hela landet.

  – Det känns givetvis roligt och väldigt hedrande. Det är ett stort förtroende väljarna visat, vilket jag känner mig stärkt av. Kryssen visar att väljarna tror på mig som politiker och person. Både ...

 • Gör det möjlight med SMS till SL:s trygghetsnummer

  Pressmeddelande 3 september 2018

  SMS till trygghetscentralen som komplement till SL´s trygghetsnummer

  – För de som upplever otryggheten i Stockholms läns kollektivtrafiksystem, men som inte kan kommunicera med tal, vill jag införa möjligheten att skicka in sin otrygghetsanmälan till SLs trygghetscentral i text via SMS, säger Fredrik Wallén (KD), kandidat till landstingsfullmäktige och ordförande för trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

  – ...

 • Nu inför vi vårdval för äldre

  Från 1 maj 2019 införs vårdval i geriatriken – den specialiserade äldresjukvården. Det blir då möjligt för alla vårdgivare som uppfyller kvalitetskraven, att erbjuda äldre vård. Samtidigt kommer viss geriatrisk vård att upphandlas och en stor del av vården kommer att drivas i landstingets egen regi. Alla vårdgivare ska likställas i förutsättningar och driftsform. (mer…)

 • Alliansen kräver högre kompetens för cancerrehabilitering

  Eftersom allt fler överlever cancer arbetar sjukvården mer och mer med rehabilitering för livet efter sjukdomen. I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att öka kraven på att det ska finnas kompetent personal, och lägger 1,4 miljoner mer på cancerrehabiliteringen. (mer…)

 • KD föreslår tunnelbana till Kungens kurva

  Kristdemokraterna vill dra tunnelbanan från Skärholmen till Kungens kurva. Förslaget blir möjligt eftersom en ny tunnelbanelinje från Fridhemsplan ska byggas. (mer…)

 • Ny regional utvecklingsplan för Stockholm klubbad

  Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i landstingsfullmäktige idag klubbat den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Det innebär att den övergripande fysiska planeringen och de gemensamma målsättningarna för Stockholmsregionen till 2050 är satta i enighet över blockgränserna. (mer…)

 • Här är landstingets plan för tidigt födda barn

  Alliansen i Stockholms läns landsting har tagit fram en plan för att kunna ta hand om för tidigt födda barn. Den nya förlossningsenheten som byggs på S:t Görans sjukhus kommer att få hjälp av andra sjukhus med neonatalvården. (mer…)

 • Landstinget bygger ut vården för ME/CFS i Stockholms län

  Människor som lider av den obotliga sjukdomen ME/CFS, som ofta kallas för kroniskt trötthetssyndrom, får förstärkt vård i Stockholms län. Från och med hösten inför Alliansen förändringar i vårdvalet och ökar de ekonomiska resurserna med över 20 procent. (mer…)

 • Födande på Huddinge sjukhus ska få samma barnmorska före, under och efter förlossningen

  Alliansen i Stockholms läns landsting satsar 6 miljoner kronor på integrerad mödravård och förlossningsvård med projektet ”min barnmorska” på Huddinge sjukhus. Projektet ska utveckla arbetssätt och metoder för att öka valfriheten för blivande föräldrar och för att få fler att vilja arbete inom förlossningsvården. (mer…)

 • Rinkebyprojektet utökas till nya platser

  De hembesök som barnhälsovården gör tillsammans med socialtjänsten i Rinkeby har varit framgångsrika. Nu utökar Alliansen hembesöken till sju nya områden i Stockholms län där barn har större risk för att få problem med hälsan. (mer…)