• Nu kan Stockholms invånare testa sig för pågående sjukdom i covid-19 och antikroppar.

  En stor del av alla analyser görs på KUL Karolinska universitetslaboratoriet. Tack Claes Ruth med personal för en mycket givande eftermiddag! #karolinska #lab #analys

 • Sommarhälsning från Ella Bohlin, KD Stockholm

  Nu är den efterlängtade sommaren här och med den så väntar lite ledighet, varma sommarkvällar och mer tid med familjen. Men det blir ju inte riktigt som vanligt. För vi har fortfarande en smittspridning i samhället utav coronaviruset. Och därför måste vi tänka på att fortsätta hålla social distansering, vi måste tvätta händerna och vi måste se till att vi inte belastar sjukvården i onödan. För all den fantastiska vårdpersonalen i regionen – de har slitit hårt den här våren! För att be...

 • Nu måste det bli ett stopp för oseriösa test.

  Att testa för antikroppar för covid -19 är en viktig del i kampen mot corona. Men många av de så kallade snabbtesten håller inte måttet i form av specificitet, säkerheten behöver vara närmare 100% för att testet ska vara verkningsfullt och uppnå sitt syfte. De kan ge falska svar.

  Många aktörer, mer eller mindre seriösa erbjuder snabbtester till patienter. Det är inte ovanligt med drop-in och de kan kosta tusentals kronor. Folkhälsomyndigheten liksom Läkemedelsverket avråder från att ...

 • WEBINAR MED PFIZER KRING VACCINER

  Vacciner och hur vi ska skydda riskgrupper och äldre är något alla pratar om idag när vi upplever en av de största hälsoutmaningarna i modern tid. Jakten på ett vaccin mot covid-19 pågår för fullt. De flesta är överens om att det är viktigt att skydda äldre och riskgrupper mot sjukdomar som det går att skydda sig mot.

  Men hur ska det gå till i praktiken? Vilka typer av vacciner finns tillgängliga idag? Hur används de? Vad kan vi lära av barnvaccinationsprogrammet n...

 • Nu ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19

  Nu ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Med start från och med måndag 15 juni kan länets invånare börja boka sin provtagning på 1177.se

 • Viktigt att söka vård när man symtom!

  Vi ser en minskning av cancerdiagnoser med 26% under april och det är inte för att vi är friskare. Anledningen är att människor inte söker vård. Det är oerhört allvarligt. Det är viktigt att alla som har symtom söker vård i tid!

 • Nu startar provtagning för nyckelpersoner inom samhällsviktiga verksamheter som är hemma och är sjuka.

  I dagarna får berörda arbetsgivare information från länsstyrelsen om hur provtagningen går till. Den totala provtagningskapaciteten för Region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover per vecka.

 • Ella Bohlin: ”Vi har sett Älvsjösjukhuset som en försäkring i en väldigt orolig tid”.

  Det har varit tryggt att veta att sjukhuset kunnat tas i bruk på mycket kort tid. Just nu ser vi ett minskat vårdbehov och i ljuset av det har vi fört diskussioner om en avveckling och nu anser vi att tiden för det är kommen. Jag är stolt över vårdpersonalens insatser i den tuffa krisen vi går igenom. Det är inte över än, men det går långsamt åt rätt håll. Läs mer via länken: https://www.expressen.se/nyheter/faltsjukhuset-i-alvsjo-avecklas-/
 • Bra och viktigt möte med A23Labs grundare

  I veckan hade Ella Bohlin, regionråd, ett bra och viktigt möte med A23Labs grundare Martin Steinberg och forskaren Tobias Nordström som specialiserar sig på avancerad diagnostik. Just nu arbetar de med ett blodtest för att skatta risken för allvarlig prostatacancer.

 • Idag besökte Ella Bohlin och Irene Svenonius äldreboendet Persikan

  Där har man idag börjat testa äldre och personal. Kompetent mobilt team var på plats och berättade om den viktiga insatsen. Vi behöver testa, testa, testa! Vi behöver göra allt för att stoppa smittspridningen, inte minst bland de sköra grupperna som äldre är