• Genom samarbete på EU-nivå kan vi förbättra hälsan för fler

    EU ska inte bestämma över svensk sjukvård, men behovet av samarbete är stort – det har covid-19-pandemin visat. När det gäller exempelvis att förebygga cancer, motverka antibiotikaresistens eller att ta fram nya läkemedel är EU-samarbete faktiskt till fördel.
    Skriver med toppkandidaterna Alice Teodorescu Måwe och Michaela Hollis (KD): KD: Genom EU kan vi förbättra svensk vård – Altinget: Vård och Hälsa